Läs mer om våra statistikutbildningar

Vi gör statistiken enkel genom utbildning och konsultation
Statistikakademin erbjuder kurser inom:
SPSS | R | Stata | Statistica | Excel | AI

Vi erbjuder

Färdiga kurser

Schemalagda statistikutbildningar

Kurser hos er

Utbildning för era medarbetare

Konsulttjänster

Våra lösningar på dina problem

Färdiga kurser, kurser hos er eller konsulttjänster

Vad kan vi göra för dig?

Statistikakademin kan hjälpa dig på flera olika sätt helt anpassat efter dina behov. Gå en kurs för att göra statistikarbetet enklare och mer begripligt.
Ha en kurs hos på plats hos er för era medarbetare eller anlita någon av våra statistiker för att lösa ett problem.

Oavsett vad du behöver hjälp med så finns vi här för dig!

Våra tjänster
• Färdiga kurser
• Kurser hos er
• Konsulttjänster

Färdiga kurser

Schemalagda statistikutbildningar på olika nivåer som passar både nybörjare och erfarna användare.
Oavsett vad du arbetar med och vilken bakgrund du har så hjälper våra kurser till att göra statistiken både enklare och mer begriplig.

SPSS – Statistikakademin har i nuläget tio helt unika kurser där vi varvar föreläsning med praktiska övningar. Vi har även tre kurspaket, vardera på två utbildningsdagar, där vi valt ut två kurser som passar bra tillsammans. Kurserna hjälper dig att bli bättre på både statistik och program för att du ska kunna använda SPSS obehindrat i ditt arbete.

R – Har på senare år blivit ett av de mest använda programmen för statistiska beräkningar, datavisualisering och AI. På våra fem olika R-kurser får du lära dig att använda programmet och den integrerade utvecklingsmiljön (IDE) RStudio.

Statistica – Statistica är ett statistiskt analysprogram som har funnits på den svenska marknaden sedan 90-talet. Vi har tre kurser med helt olika innehåll där vi varvar föreläsning med praktiska övningar på ett unikt sätt.

Kurser hos er

En utbildning bara för era medarbetare som kan hållas online eller på plats beroende på vad som passar er bäst. Det vanligaste är att vi utgår från vårt färdiga material och sätt upp en kurs bara för era medarbetare. Vi kan även anpassa någon av våra befintliga utbildningar utifrån era önskemål.

Färdigt kursinnehåll
Data och grafhantering
Grundläggande statistik
Poweranalys
Syntax
Linjär regression
ANOVA
Mixade modeller
Logistisk regression
Överlevnadsanalys
Multivariata metoder
Propensity score matching

Konsulttjänster

Statistikakademins experter kan hjälpa dig oavsett om det gäller ett mindre statistiskt problem eller med att driva ett helt projekt.

Statistiska analyser
Vi kan ge dig råd och stöd oavsett om det handlar om att göra en enkel statistisk analys, genomgång av analyser eller förberedelser inför exempelvis en disputation. Du kan även få hjälp med att beskriva dina analyser och metoder i textform för exempelvis en vetenskaplig artikel eller annat framförande.

Datahantering och grafer
Datahantering handlar om hur ett datamaterial hanteras, organiseras och struktureras under en arbetsprocess. Här kan vi hjälpa till med att slå ihop flera datamaterial, skapa nya variabler, göra logiska checkar med mera. Du kan få assistans med att skapa tabeller och grafer för att tydliggöra dina resultat.

Poweranalyser
Poweranalys, ofta underförstått urvalsberäkningar, handlar om att på förhand ta reda på hur många observationer som behövs för att kunna dra säkra slutsatser om ens data. Vi kan hjälpa till med både enkla och mer avancerade beräkningar för såväl eget bruk som för kliniska studier.

Statistisk analysplan (SAP)
Innan en studie påbörjas bör en plan för datahantering (vilka variabler ska man skapa) och analyser (vilka statistiska metoder ska användas) ha tagits fram. Vi kan vägleda dig i detta skrivande eller skriva den åt dig, både stora och små, för såväl en klinisk prövning eller för eget bruk, kanske inför din kommande doktorandstudie?

Våra färdiga kurser

Nyheter & Erbjudanden

Innehåll och upplägg?

Hur går det till på våra SPSS-kurser?

Årets nyhet heter Majrabatten!

Bästa läget någonsin att boka kurs?

Nya kunskaper eller repetition?

Vi har 17 tillfällen kvar innan kurserna tar sommarledigt.

Se en kort introduktionsfilm om våra SPSS-kurser

Prenumerera på Statistikakademins nyhetsbrev

Här delar vi nyheter och tips om statistik blandat med erbjudanden samt information om våra egna kurser.

Pedagog med unikt statistiskt kunnande

Jonas Selling är vår kursansvarige och den som utvecklat utbildningsmaterialet för SPSS och Statistica. Han är en engagerad pedagog som specialiserat sig på att undervisa forskare i statistik. Jonas målsättning är att varje deltagare efter avslutad kurs, obehindrat ska kunna använda de program vi utbildar inom.

Referenser

”Vi är mycket nöjda. Kunskaperna om statistik, SPSS och R Commander har ökat vilket inneburit att behovet av extern konsulthjälp minskat. Det var också värdefullt att slippa belasta vår interna administration med arbetet kring kurserna. Sammanfattningsvis ett mycket lyckat koncept

Per Hellman <em>professor i endokrinkirurgi och prefekt, Institutionen för Kirurgiska Vetenskaper, Uppsala universitet.</em><br>
Per Hellman
professor i endokrinkirurgi och prefekt, Institutionen för Kirurgiska Vetenskaper, Uppsala universitet.

”Jag har fått en mycket större förståelse och kunskap
i såväl statistik som mjukvara, vilket kommer
underlätta mitt dagliga arbete”.

Sofia Louca <em>Doktorand och ST-tandläkare på<br>Karolinska Institutet, Institutionen för Odontologi</em>
Sofia Louca
Doktorand och ST-tandläkare på
Karolinska Institutet, Institutionen för Odontologi

Köp en kompetenspott

Se till att dina budgeterade medel kommer till nytta.

Ta chansen att investera i dig själv eller dina medarbetare och använd dina kvarvarande medel hos Statistikakademin.

Mindre

25 000 kr

Mellan

50 000 kr

Stor

75 000 kr