Referenser

”Vi är mycket nöjda. Kunskaperna om statistik, SPSS och R Commander har ökat vilket inneburit att behovet av extern konsulthjälp minskat. En positiv sekundär effekt har varit att forskare från olika grupper, som normalt inte möts, har fått en naturlig kontaktyta. Upplägget med korta och valbara utbildningspass i sjukhusets egna lokaler har möjliggjort för fler att delta. Det var också värdefullt att slippa belasta vår interna administration med arbetet kring kurserna. Sammanfattningsvis ett mycket lyckat koncept”

SKRÄDDARSYDDA KURSER

Per Hellman

professor i endokrinkirurgi och prefekt, Institutionen för Kirurgiska Vetenskaper, Uppsala universitet.

”Tack vare kursledarens stora kunskap inom statistik samt pedagogiska förmåga, fick jag med mig långt mycket mer kunskap än jag hade förväntat mig”

STATISTICA

Preben Kjølhede

Professor och överläkare vid Kvinnokliniken på Universitetssjukhuset i Linköping

”Jag har fått en mycket större förståelse och kunskap i såväl statistik som mjukvara, vilket kommer underlätta mitt dagliga arbete”.

STATISTICA

Sofia Louca

Doktorand och ST-tandläkare på Karolinska Institutet, Institutionen för Odontologi.

”En mycket bra kurs som belyste hur komplex statistiken är och hur mycket som kan göras fel. Efter utbildningen kan jag bättre bedöma statistiken i de arbeten jag får för review.”

SPSS

Hanns-Ulrich Marshall

Professor och överläkare vid Avdelning för molekylär och klinisk medicin på Sahlgrenska Akademin.

”Kursen har underlättat mitt arbete genom att lyfta min förståelse för analyserna. Utbildningen kan helhjärtat rekommenderas till forskningsintresserade kollegor”

SPSS

Lennart Dimberg

Docent och läkare på Slottsbergskliniken samt Allmänmedicin, Sahlgrenska Akademin

”De bästa med kurserna i SPSS var de dedikerade och kompetenta lärarna och deras förmåga att förenkla komplicerade kursmoment. Detta i kombination med ett utmärkt kursmaterial och en välplanerad undervisning har gjort att kurserna underlättat mitt forskningsarbete.”

SPSS

Yumin Link

Överläkare och docent i neurologi vid Universitetssjukhuset i Linköping

”En bra och pedagogisk kurs som lärde mig hur SPSS kan användas för att analysera och visualisera data samtidigt som jag fick en repetition av statistiska metoder. Nu kan jag med större självtillit göra analyser i SPSS.”

SPSS

Anna Horgby

Utredare vid Brottsförebyggande rådet

”Kursen är väldigt bra för att komma vidare och utnyttja den fina kapacitet som finns i Statistica. Det känns positivt att lära sig något nytt.”

STATISTICA

Folke Hammarqvist

Över­läkare, kirurgi vid Gastrocentrum akutkirurgiska sektionen.

”Kursen hade en av de bästa pedagoger jag mött! Rekommenderas till alla som använder statistik i sitt arbete.”

R COMMANDER

Claes Jogréus

Universitetslektor och docent vid Blekinge Tekniska Högskola.