Våra kurser inom statistik

Våra kurser hjälper dig förenkla ditt arbete inom statistik

Nedan finner du våra statistikkurser och våra kurser i programvaror för statistik.

Vi har schemalagda kurser i SPSSR, Statistica, Rcmdr, Maskininlärning och AI samt Excel.
Hos oss finns även möjligheten till att skräddarsy kurser efter unika behov eller anlita en av våra statistiker för konsulttjänster.

SPSS

Lär dig behärska både statistik och programvaran på våra SPSS-kurser. Vi har sex utbildningar med helt olika innehåll där vi varvar katederundervisning med praktiska övningar på ett unikt sätt. Finns tillgängliga både online och på flera orter i Sverige.

Kursutbud
SPSS 1 – Introduktionskurs
SPSS 2 – ANOVA- och regressionsmodeller
SPSS 3 – Logistisk regression och överlevnadsanalys
SPSS 4 – Mixade modeller och multivariata metoder
SPSS 5 – Syntax
SPSS 6 – Stickprovsberäkningar och poweranalys

Läs mer om kurserna i SPSS

R

Programmet har på senare tid blivit ett av de populäraste för statistiska beräkningar, datavisualisering och AI.
Lär dig använda R samt den integrerade utvecklingsmiljön RStudio som används på våra kurser.

Kursutbud
R 1 – Introduktionskurs
R 2 – Linjär regression och ANOVA
R 3 – Avancerade regressionsmodeller och överlevnadsstatistik
R 4 – Visualisering och datautforskning
R 5 – Grundläggande kurs i Propensity Score Matching

Läs mer om kurserna i R

Statistica

Lär dig behärska både statistik och programvaran på våra utbildningar i Statistica. Vi har tre kurser med helt olika innehåll där vi varvar katederundervisning med praktiska övningar på ett unikt sätt. Finns tillgängliga både online och på flera orter i Sverige.

Kursutbud
Statistica 1 – Introduktionskurs
Statistica 2 – ANOVA- och regressionsmodeller
Statistica 3 – Regressionsmodeller och överlevnadsstatistik
Statistica 4 – Avancerade data- och grafhantering samt multivariata metoder

Läs mer om kurserna i Statistica

Rcmdr

Programmet R har på senare tid blivit ett av de populäraste för statistiska beräkningar, datavisualisering och AI.
Lär dig behärska R genom det grafiska användargränssnittet Rcmdr som används på våra kurser.

Kursutbud
Rcmdr 1 – Introduktionskurs
Rcmdr 2 – ANOVA och regressionsmodeller

Läs mer om kurserna i Rcmdr

Maskininlärning och AI

En kurs som ger dig en introduktion till maskininlärning, AI och prediktiva modeller. Du lär dig hur dessa verktyg kan användas för prognoser, klassificering och automatisering.

Kursutbud
Prediktering med maskininlärning och AI – Beslutsträd, nearest neighbors-modeller och LASSO-regression

Läs mer om kursens innehåll: Maskininlärning och AI

Excel

Kursen hjälper dig, att med hjälp av tilläggsmodulen Analysis Toolpak, kunna utnyttja Excel som ett fullvärdigt statistikverktyg.

Kursutbud
Excel 1 – Grundläggande statistik, regression och ANOVA

Läs mer om kursens innehåll: Excel

Köp flera kurser samtidigt och få rabatt!

Boka flera datum själv, köp kurser och ha innestående eller gå tillsammans med en kollega.

Priser

Endagskurs

9 500 kr

Tvådagarskurs

11 500 kr

Rabattstege

2 valfria kurser: 10%
3 valfria kurser: 15%
4 valfria kurser: 20%

Samtliga priser är exkl. moms.