Våra kurser inom statistik

Statistikakademins kurser hjälper dig förenkla ditt statistikarbete

Bli bättre på att använda både statistik och program på våra utbildningar. Vi har grundläggande kurser i alla program som passar nybörjare och mer avancerade kurser som lämpar sig för användare som behärskar grunderna. Klicka dig vidare eller scrolla längre ner på denna sida för att överblicka alla våra utbildningsförslag. Vi har tagit fram några förslag för att du ska kunna komma igång med att arbeta självständigt i ditt statistikprogram på bästa sätt.

SPSS

Kom igång med SPSS

För att kunna arbeta med analys i SPSS krävs en grundläggande kunskap inom statistik. Du behöver även behärska programmet för att kunna beskriva ett datamaterial med hjälp av grafer och tabeller.

Våra föreslagna kurspaket hjälper dig att snabbt komma igång med både SPSS och de statistiska modeller du behöver för att utföra korrekta analyser. Vi ser även till att du har kunskaperna som behövs för att tolka och validera resultaten.

Välj något av våra tre förslag (Grund, Bas eller Komplett) för att komma igång med att arbeta självständigt i SPSS på bästa

Grund

SPSS 1
• Data och grafhantering
• Grundläggande statistik

SPSS 2
• Linjär regression
• ANOVA

Totalt 4 kursdagar
Pris: 22 500:-

Majrabatten: 17 500:- t.o.m 31/5 -23

Bas

SPSS 1
• Data och grafhantering
• Grundläggande statistik

SPSS 2
• Linjär regression
• ANOVA

SPSS 3
• Logistisk regression
• Överlevnadsanalys

Totalt 6 kursdagar
Pris: 31 800:-

Majrabatten: 26 250:- t.o.m 31/5 -23

Komplett

SPSS 1
• Data och grafhantering
• Grundläggande statistik

SPSS 2
• Linjär regression
• ANOVA

SPSS 3
• Logistisk regression
• Överlevnadsanalys

• Poweranalys
• Syntax
• Mixade modeller
• Multivariata metoder

Totalt 10 kursdagar
Pris: 50 000:-

Majrabatten
Erbjudandet gäller till och med 31 maj 2023 och kan inte kombineras med de vanliga rabatter vi ger vid bokning av flera kurser samtidigt. Majrabatten innebär att alla som bokar plats på Statistikakademins kurser under tidsperioden 1 maj – 31 maj får 30% rabatt på det totala bokningsbeloppet. Rabatten gäller enbart våra schemalagda kurser och inte ”Kurser hos er” eller ”Konsulttjänster”. Rabatten omfattar alla schemalagda kurser i Statistikakademins regi och dessa hittar du här på vår hemsida.

Om SPSS

Akronymen SPSS stod urprungligen för Statistical Package for the Social Sciences när den första versionen släpptes 1968. Programvaran skapades i den akademiska världen för analys av data inom samhällsvetenskap.

SPSS är idag ett av dom mest välkända och vanligaste programmen för statistisk analys. Det används ofta inom medicinsk forskning, marknadsundersökning, marknadsföring, datautvinning samt av företag, myndigheter och kommuner.

Våra kurser

Klicka på knapparna för att se mer information, hitta kursdatum och boka plats.

SPSS 1

• Data och grafhantering
• Grundläggande statistik

SPSS 2

• Linjär regression
• ANOVA

SPSS 3

• Logistisk regression
• Överlevnadsanalys

För mer erfarna användare

Vi har även ett alternativ för alla som har relativt goda kunskaper inom statistik och SPSS. För dig finns möjligheten att boka enskilda kursdagar.
Detta är inte det bästa alternativet för dig som är ganska oerfaren utan mer för dem som vill komplettera eller repetera sina kunskaper.

Kursdagar
• Data och grafhantering
• Grundläggande statistik
• Poweranalys
• Syntax
• Linjär regression
• ANOVA
• Mixade modeller
• Logistisk regression
• Överlevnadsanalys
• Multivariata metoder

R

Kom igång med R

För att kunna arbeta med analyser i R krävs en grundläggande kunskap inom statistik. Du behöver även behärska programmet för att kunna beskriva ett datamaterial med hjälp av grafer och tabeller.

Våra föreslagna kurspaket hjälper dig att snabbt komma igång med både R och de statistiska modeller du behöver för att utföra korrekta analyser. Vi ser även till att du har kunskaperna som behövs för att tolka och validera resultaten.

Välj något av våra tre förslag (Basic, Medium eller Complete) för att komma igång med att arbeta självständigt i R på bästa sätt.

Basic

R 1
• Introduction to R
• Introduction to modern statistics

R 2
• Linear regression & ANOVA
• Advanced regression models

Totalt 4 kursdagar
Pris: 22 500:-

Majrabatten: 17 500:- t.o.m 31/5 -23

Medium

R 1
• Introduction to R
• Introduction to modern statistics

R 2
• Linear regression & ANOVA
• Advanced regression models

R 3
• Visualisation & data exploration
• Cluster analysis & SEM

Totalt 6 kursdagar
Pris: 31 800:-

Majrabatten: 26 250:- t.o.m 31/5 -23

Complete

R 1
• Introduction to R
• Introduction to modern statistics

R 2
• Linear regression & ANOVA
• Advanced regression models

R 3
• Visualisation & data exploration
• Cluster analysis & SEM

PSM
• Propensity Score Matching

Totalt 7 kursdagar
Pris: 36 800:-

Majrabatten: 32 200:- t.o.m 31/5 -23

Majrabatten
Erbjudandet gäller till och med 31 maj 2023 och kan inte kombineras med de vanliga rabatter vi ger vid bokning av flera kurser samtidigt. Majrabatten innebär att alla som bokar plats på Statistikakademins kurser under tidsperioden 1 maj – 31 maj får 30% rabatt på det totala bokningsbeloppet. Rabatten gäller enbart våra schemalagda kurser och inte ”Kurser hos er” eller ”Konsulttjänster”. Rabatten omfattar alla schemalagda kurser i Statistikakademins regi och dessa hittar du här på vår hemsida.

Våra kurser

Klicka på knapparna för att se mer information, hitta kursdatum och boka plats.

R 1

• Introduction to R
• Introduction to modern statistics

R 2

• Linear regression & ANOVA
• Advanced regression models

R 3

• Visualisation & data exploration
• Cluster analysis & SEM

Om R

R är ett programmeringsspråk där den huvudsakliga användningen är statistiska beräkningar, datavisualisering och maskininlärning med hjälp av AI. Genom användarutvecklade tilläggspaket, packages, har antalet metoder för statistiska beräkningar och grafisk presentation av statistik som går att använda i R utökats kraftigt.

Programmet är idag fullt jämförbart med kommersiella statistikprogram så som SPSS, SAS och Stata. En stor skillnad för användarna är att R är tillgängligt utan kostnad som en fri mjukvarulicens.

För mer erfarna användare

Vi har även ett alternativ för alla som har hyfsat goda kunskaper inom statistik och erfarenhet av R. För dig finns möjligheten att boka enskilda kursdagar.
Detta är inte det bästa alternativet för dig som är ganska oerfaren utan mer för dem som vill komplettera eller repetera sina kunskaper.

Kursdagar
• Introduction to R
• Introduction to modern statistics
• Linear regression & ANOVA
• Advanced regression models
• Visualisation & data exploration
• Cluster analysis & structural equation models
• Propensity Score Matching

Statistica

Kom igång med Statistica

För att kunna arbeta med analyser i Statistica krävs en grundläggande kunskap inom statistik. Du behöver även behärska programmet för att kunna beskriva ett datamaterial med hjälp av grafer och tabeller.

Våra föreslagna kurspaket hjälper dig att snabbt komma igång med både Statistica och de statistiska modeller du behöver för att utföra korrekta analyser. Vi ser även till att du har kunskaperna som behövs för att tolka och validera resultaten.

Välj något av våra två förslag (Bas eller Komplett) för att komma igång med att arbeta självständigt i Statistica på bästa sätt.

Bas


Statistica 1
• Introduktionskurs

Statistica 2
• Regression och ANOVA

Totalt 2 kursdagar
Pris: 15 300:-

Majrabatten: 11 900:- t.o.m 31/5 -23

Komplett


Statistica 1
• Introduktionskurs

Statistica 2
• Regression och ANOVA

Statistica 3
• Logistisk regression och överlevnadsanalys

Totalt 3 kursdagar
Pris: 21 675:-

Majrabatten: 17 850:- t.o.m 31/5 -23

Majrabatten
Erbjudandet gäller till och med 31 maj 2023 och kan inte kombineras med de vanliga rabatter vi ger vid bokning av flera kurser samtidigt. Majrabatten innebär att alla som bokar plats på Statistikakademins kurser under tidsperioden 1 maj – 31 maj får 30% rabatt på det totala bokningsbeloppet. Rabatten gäller enbart våra schemalagda kurser och inte ”Kurser hos er” eller ”Konsulttjänster”. Rabatten omfattar alla schemalagda kurser i Statistikakademins regi och dessa hittar du här på vår hemsida.

Om Statistica

Statistica är idag ett avancerat statistikprogram som ursprungligen härstammar från mjukvarupaket som utvecklades under mitten av 1980-talet av StatSoft. Idag erbjuder programmet dataanalys, datahantering, statistik, datautvinning, maskininlärning, textanalys och datavisualisering.

Statistica inkluderar numera även analytiska och utforskande grafer utöver standard 2- och 3-dimensionella grafer. Användning av programvaran innebär vanligtvis att ladda en tabell med data och tillämpa statistiska funktioner från rullgardinsmenyer eller från menyfliksområdet.

Maskininlärning och AI

Artificiell intelligens och maskininlärning har ett mycket nära samband. AI är ett datorsystems förmåga att efterlikna mänskliga kognitiva funktioner som inlärning och problemlösning.

Via AI använder ett datorsystem matematik och logik för att simulera den orsak som personer använder för att lära sig av ny information och fatta beslut. Maskininlärning betraktas som en del av AI och handlar om hur ett datorsystem utvecklar sin intelligens.

Få en introduktion till maskininlärning, AI och prediktiva modeller
Prediktiva modeller kan exempelvis användas för att besvara frågor om vilket läkemedel som är bäst för en viss patient, om en kund kommer att säga upp sitt abonnemang eller inte och mycket mer. I den här kursen förklaras några av de viktigaste prediktiva modellerna på ett intuitivt sätt, däribland beslutsträd och neurala nätverk, som utgör grundstenen för modern AI.

Hur modellerna enkelt kan byggas och användas med hjälp av programvaran R visas med en rad exempel. Vanliga misstag och fallgropar diskuteras samt illustreras med exempel från verkligheten.

Excel

Dom allra flesta är bekanta med Microsoft Excel som är ett program för kalkyl- och enklare datahanteringsuppgifter. Programmets grundläggande funktioner går ut på att man använder sig av ett rutnät bestående av celler.

För att kunna utnyttja Excel som ett fullvärdigt statistikverktyg krävs att du använder tilläggsmodulen Analysis Toolpak. Modulen används för att kunna dra slutsatser om data som är svåra att få fram med enklare beskrivande statistik.

Excel som statistikverktyg
Du är säkert van vid tabeller, staplar och diagram om du valt Excel som huvudverktyg för statistisk bearbetning. Men det finns mer i programmet än det man vanligen ser. Excels Analysis Toolpak ger dig, på ett enkelt sätt, tillgång till korrelation, regression, t-test och ANOVA vilket är basen i denna kurs. Dessa metoder används för att kunna dra slutsatser om samband mellan två eller flera variabler.

De används också för att kunna dra slutsatser om skillnader mellan två eller flera gruppers medelvärden. Detta är basen inom statistisk inferens, alltså att kunna generalisera resultaten från ditt data till en större population.

Rcmdr

R Commander (Rcmdr) är ett grafiskt användargränssnitt som används tillsammans med programmet R. Rcmdr ser ut och fungerar på samma sätt som i SPSS genom att tillhandahålla en meny med analytiska och grafiska metoder.

Vid varje analys som körs visas dessutom den underliggande R-koden. Rcmdr kan installeras inifrån R precis som vilket R-paket som helst.

Kom igång med Rcmdr
För att kunna arbeta obehindrat med analyser i Rcmdr krävs en grundläggande kunskap inom både statistik och program. Första kursen hjälper dig att snabbt komma igång med en grundlig genomgång av programmet och de vanligaste statistiska metoderna. Rcmdr 2 ger dig en förståelse för enkla och avancerade modeller i regression och ANOVA.

Köp flera kurser samtidigt och få rabatt!

Boka flera datum själv, köp kurser och ha innestående eller gå tillsammans med en kollega.

Rabatter

2 valfria kurser: 10%
3 valfria kurser: 15%
4 valfria kurser: 20%