Stata

För att kunna arbeta med Stata finns det några områden som behöver behärskas oavsett vad programmet ska användas till. De grundläggande kunskaper som krävs är programhantering, datahantering samt att kunna beskriva data med tabeller och grafer. Det är också en nödvändighet med en grundläggande kunskap inom statistik för att kunna utföra korrekta analyser i Stata.

Vår utbildning hjälper dig att så snabbt som möjligt komma igång med både Stata och de statistiska modeller du behöver för att arbeta självständigt i programmet. Du får med dig kunskaperna om hur du väljer rätt statistisk analysmetod, tolkar och validerar resultaten.

Vår kurs i Stata

Stata 1

Innehåller
Data och grafhantering
Grundläggande statistik

Totalt 2 kursdagar
Pris: 12 500:-

Stata 1 – info och kursdatum

Data och grafhantering

Datahantering
Import och export av data
Strukturera din databas, beroende på mätnivån
Hantering av variabler, omkodning, numeriska eller textvariabler
Etiketter och labels till variabler
Hantering av observationer
Datatransformeringar
Hitta hjälp

Beskriva data med tabeller och grafer
Frekvens- och andra typer av tabeller
De vanligaste graftyperna [histogram, Scatterplots, error bar (Mean plots), box plot, line plot, pie chart].
Hur grafer och tabeller sparas till Word, PowerPoint eller till hårddisk

Grundläggande statistik

Grundläggande statistiska begrepp
Mätnivån avgör hur jag kan analysera data
Statistiska antaganden om fördelning, varians och linjäritet
Parameterskattningar och konfidensi
ntervall
Hypotesprövning och p-värden

Korrelationer
Pearsons korrelation och Spearmans rangkorrelation

Jämförelser av två medelvärden
Students t-test, z-test
Proportionstest

Tabeller och samband mellan kategoriska variabler
Chi2-test, Fishers exakta test

Icke-parametriska metoder

Om Stata

Programmet
Arbetet med Stata började 1984 och programvaran var ursprungligen avsedd att konkurrera med statistiska program för persondatorer som SYSTAT och MicroTSP. Stata utvecklades ursprungligen av Computing Resource Center i Kalifornien och den första versionen släpptes 1985. Den mest revolutionerande versionen utgavs 2003 och innehöll ett nytt grafiksystem och dialogrutor för alla kommandon.

Användning
Stata är ett allmänt statistiskt program för datahantering och statistisk analys som används flitigt inom forskarsamhället. Det används inom många områden så som biomedicin, ekonomi, epidemiologi och sociologi. Programkommandot implementerades redan i Stata 1.2, vilket gav användarna möjlighet att lägga till sina egna kommandon. Nyare utgåvor av Stata tillåter användare att använda Python- och R-skript med hjälp av kommandon, samt tillåter Python-IDE:er som Jupyter Notebooks att importera Stata-kommandon.

Användargränssnitt
Sedan skapandet har Stata alltid använt ett integrerat kommandoradsgränssnitt (CLI). Detta är ett sätt att interagera med en enhet eller datorprogram i form av textrader. Program som använder sig av CLI är i allmänhet lättare att automatisera via skript. Från och med version 8.0 har Stata även inkluderat ett grafiskt användargränssnitt baserat på Qt-ramverket som använder menyer och dialogrutor för att ge tillgång till många inbyggda kommandon.

Dataformat
Stata kan importera data i en mängd olika format. Sparade dataset har filformatet .dta men det går även att öppna kommaseparerade .csv-filer. Istället för att skriva kommandon på tangentbordet kan du skapa något som heter Do-filer vilket är textfiler med syntax. Dessa filer instruerar Stata vilka kommandon som ska utföras. Ett smart arbetssätt är att alla förändringar som görs sparas i do-filen och inte i det ursprungliga datasetet. På så vis är arbetet lättare att reproducera, delas med andra och risken för fel minskar.

Nyheter om Stata

Få 30% rabatt på bokningen

Majrabatten - Under maj ger vi 30% rabatt på alla bokningar av våra schemalagda kurser

Data och grafhantering

Lär dig mer om hur Stata fungerar och vilka funktioner som är viktigast att behärska.

Kom igång med STATA

Lär dig både programmet och statistiken för att kunna göra dina egna analyser.

Letar du efter något annat? Se våra övriga kurssidor.