Statistisk konsultation

Vad kan vi göra för dig?

Statistikakademins experter kan hjälpa dig oavsett om det gäller ett mindre statistiskt problem eller med att driva ett helt projekt.

Statistiska analyser
Vi kan ge dig råd och stöd oavsett om det handlar om att göra en enkel statistisk analys, genomgång av analyser eller förberedelser inför exempelvis en disputation. Du kan även få hjälp med att beskriva dina analyser och metoder i textform för exempelvis en vetenskaplig artikel eller annat framförande.

Datahantering och grafer
Datahantering handlar om hur ett datamaterial hanteras, organiseras och struktureras under en arbetsprocess. Här kan vi hjälpa till med att slå ihop flera datamaterial, skapa nya variabler, göra logiska checkar med mera. Du kan få assistans med att skapa tabeller och grafer för att tydliggöra dina resultat.

Poweranalyser
Poweranalys, ofta underförstått urvalsberäkningar, handlar om att på förhand ta reda på hur många observationer som behövs för att kunna dra säkra slutsatser om ens data. Vi kan hjälpa till med både enkla och mer avancerade beräkningar för såväl eget bruk som för kliniska studier.

Statistisk analysplan (SAP)
Innan en studie påbörjas bör en plan för datahantering (vilka variabler ska man skapa) och analyser (vilka statistiska metoder ska användas) ha tagits fram. Vi kan vägleda dig i detta skrivande eller skriva den åt dig, både stora och små, för såväl en klinisk prövning eller för eget bruk, kanske inför din kommande doktorandstudie?

Fyll i formuläret för att skicka en kostnadsfri förfrågan så ska vi försöka hjälpa dig på bästa sätt.

Skicka förfrågan om konsulttjänster

Du kan även höra av dig till oss via telefon eller e-post för mer info!

Kontakta oss så hittar vi tillsammans den bästa lösningen för dig.