Statistisk konsultation

Våra statistiker höjer kvaliteten på ditt arbete!

Det kan exempelvis handla om analyser på dataset, även stora datamängder, för att identifiera mönster, trender och samband. Genom att använda avancerade statistiska metoder kan värdefull information och insikter från dina dataset identifieras.

Statistikakademins experter kan hjälpa dig att använda din data på ett bättre sätt. Våra statistiker kan erbjuda råd och stöd oavsett om det gäller stora eller små problem.

Statistiska analyser
Våra statistiker kan utföra statistiska analyser eller gå igenom dina egna tidigare gjorda undersökningar. Du kan även få hjälp med att beskriva dina analyser och metoder i textform för exempelvis en vetenskaplig artikel, inför en disputation eller annat framförande.

Datahantering och grafer
Datahantering handlar om hur ett datamaterial hanteras, organiseras och struktureras under en arbetsprocess. Här kan vi hjälpa till med att slå ihop flera datamaterial, skapa nya variabler, göra logiska kontroller samt skapa tabeller och grafer för att tydliggöra dina resultat.

Poweranalyser
Poweranalys handlar om att på förhand ta reda på hur många observationer som behövs för att kunna dra säkra slutsatser. Vi kan utföra både enkla och mer avancerade beräkningar för effektstorlek, stickprov och power för såväl kliniska studier som eget bruk.

Statistisk analysplan (SAP)
Innan en studie påbörjas bör en plan ha tagits fram för datahantering och vilka statistiska metoder som ska användas. Du kan få vägledning inför datahanteringen, vid val av analysmetoder eller så kan vi skriva hela analysplanen åt dig.

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig för ett förutsättningslöst samtal

Du kan även höra av dig till oss med dina frågor via telefon eller e-post!

Kontakta oss så hittar vi tillsammans den bästa lösningen för dig.