SPSS

För att kunna arbeta med SPSS finns det några områden som behöver behärskas oavsett vad programmet ska användas till. De grundläggande kunskaper som krävs är programhantering, datahantering samt att kunna beskriva data med tabeller och grafer.

Det är också en nödvändighet med en grundläggande kunskap inom statistik för att kunna utföra korrekta analyser i SPSS. Därför rekommenderar vi alla relativt oerfarna användare att välja något av våra utbildningsförslag.

Våra förslag hjälper dig att så snabbt som möjligt komma igång med både SPSS och de statistiska modeller du behöver för att arbeta självständigt i programmet. Du får med dig kunskaperna om hur du väljer rätt statistisk analysmetod, tolkar och validerar resultaten.

Våra tre utbildningsförslag

Grundpaketet

Innehåller
SPSS 1
SPSS 2

Totalt 4 kursdagar
Pris: 22 500:-

Läs mer
Grund – info och kursdatum

SPSS 1

Data och grafhantering
Datahantering
Beskriva data med tabeller och grafer

Grundläggande statistik
Korrelationer
Jämförelser av medelvärden
Tabeller och samband mellan kategoriska variabler
Icke-parametriska metoder

SPSS 2

Linjär regression
Enkel linjär regression
Multipel linjär regression

ANOVA
One-way ANOVA
Factorial ANOVA
Repeated measure ANOVA

Baspaketet

Innehåller
SPSS 1
SPSS 2
SPSS 3

Totalt 6 kursdagar
Pris: 31 800:-

Läs mer
Bas – info och kursdatum

SPSS 1

Data och grafhantering
Datahantering
Beskriva data med tabeller och grafer

Grundläggande statistik
Korrelationer
Jämförelser av medelvärden
Tabeller och samband mellan kategoriska variabler
Icke-parametriska metoder

SPSS 2

Linjär regression
Enkel linjär regression
Multipel linjär regression

ANOVA
One-way ANOVA
Factorial ANOVA
Repeated measure ANOVA

SPSS 3

Logistisk regression
ROC

Överlevnadsanalys
Kaplan-Meier
Cox regression

Kompletta paketet

Innehåller
SPSS 1
SPSS 2
SPSS 3

SPSS 4
Poweranalys

Syntax

Totalt 10 kursdagar
Pris: 50 000:-

Läs mer
Komplettinfo och kursdatum

SPSS 1

Data och grafhantering
Datahantering
Beskriva data med tabeller och grafer

Grundläggande statistik
Korrelationer
Jämförelser av medelvärden
Tabeller och samband mellan kategoriska variabler
Icke-parametriska metoder

SPSS 2

Linjär regression
Enkel linjär regression
Multipel linjär regression

ANOVA
One-way ANOVA
Factorial ANOVA
Repeated measure ANOVA

SPSS 3

Logistisk regression
ROC

Överlevnadsanalys
Kaplan-Meier
Cox regression

SPSS 4

Mixade modeller
Linjära mixade modeller (LMM)
Introduktion till mixade modeller
LMM för klusterdata
LMM för repeated measures

Multivariata metoder
Multivariata och explorativa metoder
Klusteranalys
Faktoranalys

Poweranalys
Hypotestest
Signifikansnivå och p-värde
Typ I och typ II fel
Power och effektstorlek
Studiedesigner
Beräkningar av stickprov och power

Syntax
Syntaxens uppbyggnad
Köra en färdig syntax
Klistra in och ändra i syntax
Bygga upp en syntax från början
Hitta tidigare gjorda syntax
Göra dataförberedelser med syntax

Fyll gärna i en intresseanmälan så återkommer vi med mer information!

Enskilda kursdagar – Komplettera din kursbokning

Det finns även möjlighet att komplettera din bokning genom att lägga till enstaka kursdagar. Dessa kan både adderas till våra utbildningsförslag Grund- och Baspaketet samt till våra kurser SPSS 1–3. Genom att lägga till enskilda kursdagar finns alternativet att skräddarsy ett utbildningspaket helt efter dina behov.

Kursdagar

Data och grafhantering
Grundläggande statistik
Linjär regression
ANOVA
Logistisk regression
Överlevnadsanalys
Mixade modeller
Multivariata metoder
Poweranalys
Syntax

Kursdagar – info och datum

Data och grafhantering
Datahantering
Beskriva data med tabeller och grafer

Grundläggande statistik
Korrelationer
Jämförelser av medelvärden
Tabeller och samband mellan kategoriska variabler
Icke-parametriska metoder

Linjär regression
Enkel linjär regression
Multipel linjär regression

ANOVA
One-way ANOVA
Factorial ANOVA
Repeated measure ANOVA

Logistisk regression
ROC

Överlevnadsanalys
Kaplan-Meier
Cox regression

Mixade modeller
Linjära mixade modeller (LMM)
Introduktion till mixade modeller
LMM för klusterdata
LMM för repeated measures

Multivariata metoder
Multivariata och explorativa metoder
Klusteranalys
Faktoranalys

Poweranalys
Hypotestest
Signifikansnivå och p-värde
Typ I och typ II fel
Power och effektstorlek
Studiedesigner
Beräkningar av stickprov och power

Syntax
Syntaxens uppbyggnad
Köra en färdig syntax
Klistra in och ändra i syntax
Bygga upp en syntax från början
Hjälp
Hitta syntax ur tidigare gjorda resultat
Göra dataförberedelser med hjälp av syntax

Om SPSS

Programmet
Programvaran SPSS skapades i den akademiska världen för analys av data inom samhällsvetenskap. Akronymen SPSS stod ursprungligen för Statistical Package for the Social Sciences när den första versionen släpptes 1968. Namnet ändrades sedan till Statistical Product and Service Solutions för att bättre beskriva användningsområdena.

Användning
SPSS är idag ett av de mest välkända och vanligaste programmen för statistisk analys. Det används ofta inom medicinsk forskning, marknadsundersökning, marknadsföring, datautvinning samt av företag, myndigheter och kommuner. Programmets mångsidighet kombinerat med dess relativt enkla system med rullgardinsmenyer har bidragit till dess spridning och popularitet.

Syntax
Utöver menysystemet kan du även använda dig av syntax som är programmeringsspråket i SPSS. Fördelar med syntax är att ditt arbete dokumenteras, kommandon kan enkelt återanvändas och resultat återskapas. Förutom att vissa komplexa applikationer endast finns i syntax och inte via menystrukturen medför detta att du kan förenkla ditt arbete och jobba mer effektivt med SPSS.

Trial
Programmet är inte gratis att använda men det finns möjlighet att testa programmet innan man köper. SPSS erbjuder en gratis trialversion som gäller i 30 dagar och ger dig en möjlighet att prova på hela programmet. Denna programversion finns tillgänglig för både PC och Mac samt fungerar alldeles utmärkt på våra utbildningar.

Nyheter om SPSS

Kurser i april

Välj mellan utbildningar i SPSS, R, AI eller Propensity Score Matching

Poweranalyser i SPSS

En sammanfattning av nyttan med stickprovsberäkningar och poweranalyser.

Vårens kurser i Uppsala

Gå våra SPSS-kurser på Clarion Hotel Gillet under våren.

En genomgång av syntax

Att använda SPSS Syntax har många fördelar och kan förenkla ditt arbete på flera sätt

På Rudbecklab 1/12

Jämförelse mellan SPSS och R samt föreläsning om AI inom medicin. Kom och träffa oss mellan 11-14 fredagen den 1 december!

Stickprov- och powerberäkningar

Vad är syftet med stickprovsberäkningar och vem har nytta av poweranalyser? Vi har svaren på dom vanligaste frågorna.

Letar du efter något annat? Se våra övriga kurssidor.