AI och machine learning

Machine learning är ett område inom AI där man tränar datorer att utföra uppgifter utan att ha programmerats med lösningen för just den uppgiften. Maskininlärningsmetoder arbetar med data och kan ofta delas upp i indata (som datorn får) och utdata (svaret datorn ger). Dessa metoder används bland annat inom robotik, programvaruutveckling, självkörande bilar, medicinsk diagnostik och strömningstjänster på internet.

Vår kurs inom området ger en introduktion till machine learning, AI och prediktiva modeller. Få en förståelse om de viktigaste prediktiva modellerna såsom beslutsträd och neurala nätverk som utgör grundstenen för modern AI. Lär dig hur modellerna enkelt kan byggas och användas med hjälp av programvaran R. Förkunskaper i programmet R är inte nödvändiga.

Vår kurs i AI och machine learning

AI och machine learning

Endagskurs
Pris: 8 500:-

AI och machine learning – info och kursdatum

Kursinnehåll

Förstå AI och machine learning
Bygg prediktiva modeller utan programmering
Beslutsträd
Nearest neighbors-modeller
LASSO-regression
Neurala nätverk

Letar du efter något annat? Se våra övriga kurssidor.