Våra kursledare & statistiker

Jonas Selling

Pedagog med unikt statistiskt kunnande

E-post: jonas.selling@statistikakademin.se

Jonas är kursansvarig och den som utvecklat Statistikakademins unika utbildningsmaterial. Han är en engagerad pedagog som specialiserat sig på att undervisa forskare i statistik. Jonas målsättning är att varje deltagare efter avslutad kurs, obehindrat ska kunna använda de program vi utbildar inom.

Jonas har en magisterexamen i tillämpad statistik samt pedagogik vid Linköpings universitet.

Måns Thulin

Uppskattad utbildare med stor statistisk bredd

 E-post: mans.thulin@statistikakademin.se

Måns Thulin jobbar som konsult och föreläsare inom statistik, maskininlärning och artificiell intelligens. Bland hans klienter finns storbolag, myndig­heter, startups och forskare. Genom att använda avancerad statistisk analys har han löst problem inom en rad olika områden, från antibiotikaresistens till kärnbränsle, från mjölkningsrobotar till personal­frågor, från diskbråck till musikvideor. Han har tio års erfarenhet av undervisning vid Uppsala Universitet och är sedan januari 2018 även gästlektor vid University of Edinburgh. Måns pedagogiska målsättning är att hjälpa alla kursdeltagare att förstå statistikens metoder – statistik ska kännas logiskt och inte som svartkonst.

Måns är docent i statistik och har en doktorsexamen i matematisk statistik från Uppsala universitet.

Anders Berglund

Erfaren statistiker med fokus på forskarutbildning

E-post: anders.berglund@statistikakademin.se

Anders Berglund arbetar som utbildare och konsult inom medicinsk statistik. Anders har undervisat och konsulterat inom statistik, epidemiologi och forskningsmetodik i över 10 år. Han är en aktiv forskare inom epidemiologi med fokus på neurologi och olika tumörsjukdomar. Som konsult och utbildare strävar Anders efter att bistå kursdeltagarna med kunskap och verktyg för att föra den statistiska delen av arbetet framåt. Han har ett genuint intresse för forskning och uppskattar att ta del av olika forskares arbeten.

Anders har en doktorsexamen i epidemiologi från Karolinska Institutet och en magisterexamen i medicinsk statistik från Uppsala universitet.

.

Mats Nilsson

Senior Statistiker med unik statistisk erfarenhet

E-post: mats.nilsson@statistikakademin.se

Mats Nilsson har tidigare arbetet vid Umeå universitet samt Region Västerbotten och är idag verksam vid forskningsenheten Futurum, Region Jönköping. Han har erfarenhet av undervisning på grund och forskarutbildningsnivå i statistik. Några exempel på andra områden han har arbetet inom är biomedicinska tillämpningar, folkhälsa, epidemiologi, kliniska prövningar, idrottsmedicin, ekonometri samt mät och testteori. Mats har även varit medförfattare på snart 70 referee-granskade arbeten, handlett drygt 30 doktorander i deras avhandlingsarbete samt ST-läkare för sina specialistarbeten. Har ett aktivt samarbete med New Hampshire University i USA och sitter med i styrgruppen för kvalitetsregistret för primär immunbrist, PIDcare.

Mats har en forskarutbildning i statistik och en doktorsexamen i Medicinsk vetenskap vid Umeå universitet.

Olov Aronson

Uppskattad statistiker, forskare och pedagog

E-post: olov.aronson@statistikakademin.se

Olov Aronson arbetar som forskare, universitetslärare och konsult inom forskningsrelaterad statistik. Forskningsportfolion spänner över ämnena folkhälsovetenskap, omvårdnad, socialt arbete och sociologi. Han har publicerat artiklar i framstående vetenskapliga tidskrifter och har bland annat varit anställd som postdoktor med spetskompetens inom statistik samt kvantitativ metod vid Karolinska institutet. Olov har även stor erfarenhet av undervisning och handledning vid Jönköping University, Örebro universitet samt Karlstads universitet.

Olov har en doktorsexamen i Välfärd och socialvetenskap från Jönköping University.

Gunilla Rudander

SPSS-specialist med erfarenhet av enkät- och marknadsundersökningar

E-post: konsult@statistikakademin.se

Gunilla Rudander har jobbat 25 år på SPSS och har under den tiden undervisat och konsulterat i statistisk metod och funktionerna av programvaran SPSS Statistics. Inom statistisk metod ligger den största erfarenheten inom den beteendevetenskapliga forskningsvärlden, men även sammanställning av enkäter och marknadsanalyser. Annars jobbar hon dagligen med support inom programvaran SPSS Statistics, och har gjort sig känd på youtube-filmer och bloggar vad gäller SPSS och statistik.

Gunilla har en 3-årig statistikerexamen från Linköpings universitet och har jobbat på VTI, Karolinska Institutet och SPSS/IBM.

Ulf Bohman

Konsult med erfarenhet från industrin

E-post: ulf.bohman@statistikakademin.se

Ulf Bohman har lång erfarenhet av statistik inom läkemedelsbranschen. Han har arbetat med allt från planering och analys av kliniska prövningar till industriell statistik, vilket bl. a. inneburit verifiering och validering av produkter, produktionsfrågeställningar och kvalitetskontroll. Ulf kan med sina kunskaper hjälpa dig både med statistik, datahantering och SAS-programmering.

Ulf har en fil. kand. i statistik med medicinsk inriktning från Linköpings universitet.

Statistikkonsult Karl Wahlin

Karl Wahlin

Utbildare med statistisk spetskompetens

Karl Wahlin har ett mycket stort intresse för pedagogik och arbetar som lärare i statistik, dataanalys, statistisk programvara och kvantitativ metod vid ett flertal lärosäten och utbildningsinstitut, samt ger skräddarsydda företagsutbildningar i statistik och statistiska programvaror. Karl är en uppskattad föreläsare och har fått flera pedagogiska utmärkelser. Han har också skrivit en lärobok i statistik (Tillämpad statistik – en grundkurs, Bonnier/Sanoma Utbildning). Förutom undervisningen arbetar Karl som statistisk konsult inom ett flertal områden.

Karl har doktorsexamen i statistik från Linköpings universitet.

Anna Levinsson

Konsult med stor erfarenhet inom medicinsk forskning

E-post: konsult@statistikakademin.se

Anna Levinsson har lång erfarenhet av medicinsk forskning inom akademi i Sverige och Kanada, men även inom läkemedelsbranschen. Hon talar förutom svenska och engelska även franska. Anna kan med sina kunskaper hjälpa dig med allt inom epidemiologisk och klinisk forskning: studiedesign, projektplan och statistisk analysplan inklusive metodval, statistiskt analysarbete samt presentation av resultat (t.ex. presentation för konferens, vetenskaplig artikel). Hon arbetar mest i R och SAS men kan även SPSS.

Anna har en PhD i medicinsk vetenskap från Göteborgs universitet och en fil. mag. i matematisk statistik/biostatistik från Stockholms universitet.

Är du vår nya talang?

E-post: info@statistikakademin.se

Statistikakademin söker alltid efter kompetenta människor att anställa, samarbeta med på konsultbasis eller anlita för ett tidsbegränsat arbete. Vi får med jämna mellanrum in förfrågningar som gäller både stora och små statistikjobb och kanske är det något som passar dig?

Om du tycker att det här låter intressant så kan du alltid skicka in en spontanansökan. Vi stämmer kontinuerligt av inkomna ansökningar med våra behov och återkommer till dig om vi hittar ett passande jobbförslag.

Statistisk konsultation

Statistikakademin kan stötta dig oavsett om det gäller ett mindre statistiskt problem eller med att driva ett helt projekt.

Våra statistiker kan hjälpa dig med det mesta som rör statistiska analyser, data- och grafhantering, poweranalyser eller med en analysplan. Läs mer och skicka en kostnadsfri förfrågan om våra konsulttjänster.

Läs mer om våra konsulttjänster

Vad kan Statistikakademin hjälpa dig med?

Hör av dig till oss så hittar vi den bästa lösningen för dig!