Alla våra kursdatum

Kurser i oktober 2023

SPSS 1
Uppsala: 3–4 oktober
• Data och grafhantering
• Grundläggande statistik

Poweranalys
Uppsala: 5 oktober
• Stickprovsberäkningar
• Poweranalyser

Syntax
Online: 6 oktober
• Bygga upp och använda syntax
• Dataförberedelser med syntax

R 3
Online: 10–11 oktober
• Visualisation
• Cluster analysis & SEM

SPSS 2
Uppsala: 17–18 oktober
• Linjär regression
• ANOVA

Mixade modeller
Online: 19 oktober
• LMM för klusterdata
• LMM för repeated measures

SPSS 1
Online: 24–25 oktober
• Data och grafhantering
• Grundläggande statistik

Stata 1
Online: 25–26 oktober
• Data och grafhantering
• Grundläggande statistik

Maskininlärning och AI
Online: 26 oktober
• Nearest neighbors-modeller
• LASSO-regression

Kurser i november 2023

SPSS 3
Online: 6–7 november
• Logistisk regression
• Överlevnadsanalys

R 1
Online: 8–9 november
• Introduction to R
• Modern statistics

Statistica 1
Online: 14 november
• Data och grafhantering
• Grundläggande statistik

Propensity score matching
Online: 16 november
• Imbalances & matching techniques
• Estimate the treatment effect

Statistica 3
Online: 21 november
• Logistisk regression
• Överlevnadsanalys

R 2
Online: 21–22 november
• Linear regression & ANOVA
• Advanced regression models

SPSS 1
Online: 22–23 november
• Data och grafhantering
• Grundläggande statistik

Kurser i december 2023

SPSS 2
Online: 5–6 december
• Linjär regression
• ANOVA

R 3
Online: 5–6 december
• Visualisation & data exploration
• Cluster analysis & SEM

Multivariata metoder
Online: 7 december
• Klusteranalys
• Faktoranalys

SPSS 3
Online: 12–13 december
• Logistisk regression
• Överlevnadsanalys

Stata 1
Online: 12–13 december
• Data och grafhantering
• Grundläggande statistik

Poweranalys
Online: 14 december
• Stickprovsberäkningar
• Poweranalyser

SPSS 1
Online: 19–20 december
• Data och grafhantering
• Grundläggande statistik

Kursdatum 2024

Kurser i januari 2024

SPSS 1
Online: 16–17 januari
• Data och grafhantering
• Grundläggande statistik

SPSS 2
Online: 30–31 januari
• Linjär regression
• ANOVA

Kurser i februari 2024

R 1
Online: 6–7 februari
• Introduction to R
• Modern statistics

SPSS 3
Online: 7–8 februari
• Logistisk regression
• Överlevnadsanalys

SPSS 1
Online: 13–14 februari
• Data och grafhantering
• Grundläggande statistik

Syntax
Online: 15 februari
• Bygga upp och använda syntax
• Dataförberedelser med syntax

Kurser i mars 2024

Statistica 1
Online: 5 mars
• Data och grafhantering
• Grundläggande statistik

R 2
Online: 6–7 mars
• Linear regression & ANOVA
• Advanced regression models

SPSS 1
Online: 12–13 mars
• Data och grafhantering
• Grundläggande statistik

SPSS 2
Online: 19–20 mars
• Linjär regression
• ANOVA

R 3
Online: 19–20 mars
• Visualisation & data exploration
• Cluster analysis & SEM

Mixade modeller
Online: 21 mars
• LMM för klusterdata
• LMM för repeated measures

Kurser i april 2024

SPSS 1
Online: 9–10 april
• Data och grafhantering
• Grundläggande statistik

Poweranalys
Online: 11 april
• Stickprovsberäkningar
• Poweranalyser

Statistica 2
Online: 11 april
• Linjär regression
• ANOVA

SPSS 3
Online: 16–17 april
• Logistisk regression
• Överlevnadsanalys

Maskininlärning och AI
Online: 18 april
• Nearest neighbors-modeller
• LASSO-regression

Multivariata metoder
Online: 18 april
• Klusteranalys
• Faktoranalys

SPSS 1
Uppsala: 23–24 april
• Data och grafhantering
• Grundläggande statistik

R 1
Online: 23–24 april
• Introduction to R
• Modern statistics

Propensity score matching
Online: 25 april
• Imbalances & matching techniques
• Estimate the treatment effect

Kurser i maj 2024

SPSS 2
Uppsala: 14–15 maj
• Linjär regression
• ANOVA

R 2
Online: 15–16 maj
• Linear regression & ANOVA
• Advanced regression models

Stata 1
Online: 15–16 maj
• Data och grafhantering
• Grundläggande statistik

SPSS 1
Online: 21–22 maj
• Data och grafhantering
• Grundläggande statistik

Syntax
Online: 23 maj
• Bygga upp och använda syntax
• Dataförberedelser med syntax

SPSS 3
Uppsala: 28–29 maj
• Logistisk regression
• Överlevnadsanalys

R 3
Online: 29–30 maj
• Visualisation & data exploration
• Cluster analysis & SEM