Alla våra kursdatum

Kurser i mars 2024

Statistica 1
Uppsala: 5 mars
• Data och grafhantering
• Grundläggande statistik

R 2
Online: 6–7 mars
• Linear regression & ANOVA
• Advanced regression models

SPSS 1
Online: 12–13 mars
• Data och grafhantering
• Grundläggande statistik

SPSS 2
Online: 19–20 mars
• Linjär regression
• ANOVA

R 3
Online: 19–20 mars
• Visualisation & data exploration
• Cluster analysis & SEM

Mixade modeller
Online: 21 mars
• LMM för klusterdata
• LMM för repeated measures

Kurser i april 2024

SPSS 1
Online: 9–10 april
• Data och grafhantering
• Grundläggande statistik

Poweranalys
Online: 11 april
• Stickprovsberäkningar
• Poweranalyser

Statistica 2
Online: 11 april
• Linjär regression
• ANOVA

SPSS 3
Online: 16–17 april
• Logistisk regression
• Överlevnadsanalys

AI och machine learning
Online: 18 april
• Nearest neighbors-modeller
• LASSO-regression

Multivariata metoder
Online: 18 april
• Klusteranalys
• Faktoranalys

SPSS 1
Uppsala: 23–24 april
• Data och grafhantering
• Grundläggande statistik

R 1
Online: 23–24 april
• Introduction to R
• Modern statistics

Propensity score matching
Online: 25 april
• Imbalances & matching
• Estimate the treatment effect

Kurser i maj 2024

Stata 1
Online: 6–7 maj
• Data och grafhantering
• Grundläggande statistik

SPSS 2
Uppsala: 14–15 maj
• Linjär regression
• ANOVA

R 2
Online: 15–16 maj
• Linear regression & ANOVA
• Advanced regression models

SPSS 1
Online: 21–22 maj
• Data och grafhantering
• Grundläggande statistik

Syntax
Online: 23 maj
• Bygga upp och använda syntax
• Dataförberedelser med syntax

SPSS 3
Uppsala: 28–29 maj
• Logistisk regression
• Överlevnadsanalys

R 3
Online: 29–30 maj
• Visualisation & data exploration
• Cluster analysis & SEM

Kurser i augusti 2024

SPSS 1
Online: 21–22 augusti
• Data och grafhantering
• Grundläggande statistik

SPSS 2
Online: 28–29 augusti
• Linjär regression
• ANOVA

Kurser i september 2024

SPSS 3
Online: 10–11 september
• Logistisk regression
• Överlevnadsanalys

R 1
Online: 11–12 september
• Introduction to R
• Modern statistics

SPSS 1
Online: 17–18 september
• Data och grafhantering
• Grundläggande statistik

SPSS 4
Online: 24–25 september
• Bygga upp och använda syntax
• Dataförberedelser med syntax

Syntax
Online: 27 september
• Bygga upp och använda syntax
• Dataförberedelser med syntax

Kurser i oktober 2024

SPSS 1
Uppsala: 1–2 oktober
• Data och grafhantering
• Grundläggande statistik

R 2
Online: 2–3 oktober
• Linear regression & ANOVA
• Advanced regression models

AI och machine learning
Online: 8 oktober
• Nearest neighbors-modeller
• LASSO-regression

R 3
Online: 9–10 oktober
• Visualisation & data exploration
• Cluster analysis & SEM

Stata 1
Online: 9–10 oktober
• Data och grafhantering
• Grundläggande statistik

SPSS 2
Uppsala: 15–16 oktober
• Linjär regression
• ANOVA

Statistica 1
Online: 17 oktober
• Data och grafhantering
• Grundläggande statistik

R 1
Online: 22–23 oktober
• Introduction to R
• Modern statistics

Kurser i november 2024

SPSS 3
Uppsala: 5–6 november
• Logistisk regression
• Överlevnadsanalys

R 2
Online: 5–6 november
• Linear regression & ANOVA
• Advanced regression models

Statistica 3
Online: 7 november
• Logistisk regression
• Överlevnadsanalys

SPSS 1
Online: 12–13 november
• Data och grafhantering
• Grundläggande statistik

SPSS 4
Online: 19–20 november
• Bygga upp och använda syntax
• Dataförberedelser med syntax

R 3
Online: 26–27 november
• Visualisation & data exploration
• Cluster analysis & SEM

SPSS 2
Online: 27–28 november
• Linjär regression
• ANOVA

Kurser i december 2024

SPSS 1
Online: 3–4 december
• Data och grafhantering
• Grundläggande statistik

Syntax
Online: 10 december
• Bygga upp och använda syntax
• Dataförberedelser med syntax

R 1
Uppsala: 10–11 december
• Introduction to R
• Modern statistics

SPSS 3
Online: 11–12 december
• Logistisk regression
• Överlevnadsanalys

Stata 1
Online: 11–12 december
• Data och grafhantering
• Grundläggande statistik

AI och machine learning
Online: 17 december
• Nearest neighbors-modeller
• LASSO-regression

SPSS 1
Online: 17–18 december
• Data och grafhantering
• Grundläggande statistik