Kurser hos er

Utgå från vårt färdiga material och sätt upp en kurs för era medarbetare.

Utbildning på hemmaplan eller online?

Samla era medarbetare och sätt upp en kurs där det passar er bäst. Vi kan anordna utbildningar på plats hos er, online via Zoom eller på en konferensanläggning om ni föredrar det. Ni kan självklart också komma till oss för undervisning i vår kurslokal som är specialanpassad för utbildningar i mindre grupper.

Repetition eller något nytt?

När det kommer till kursinnehåll så kan ni kort och gott välja det som passar era förkunskaper och behov bäst. Ni kan välja fritt bland våra färdiga kursdagar och sätta ihop den utbildning som era medarbetare behöver. Vi kan även utgå från vårt färdiga kursmaterial och justera upplägget efter era frågeställningar.

Om ni behöver utbildning inom ett område där vi inte har något färdigt material så kan vi skapa en sådan kurs åt er helt från grunden. Vi utgår från era önskemål och kan sätta ihop en kurs där teori varvas med praktiska övningar och där era egna datamaterial kan användas.

Hjälp med praktiska arrangemang?

Statistikakademin hjälper gärna till med alla praktiska arrangemang runt utbildningen. Det kan exempelvis vara teknisk support under kursen, inbjudningar, lokalbokning och luncher.

Kursdagar
Data och grafhantering
Grundläggande statistik
Linjär regression
ANOVA
Mixade modeller
Logistisk regression
Överlevnadsanalys
Multivariata metoder
Poweranalys
Syntax
Visualisering & Datautforskning
Klusteranalys & SEM
Propensity score matching
AI och machine learning

Statistikprogram
SPSS
R
Stata
Statistica
Excel

Fyll i formuläret och skicka en förfrågan

”Vi är mycket nöjda. Kunskaperna om statistik, SPSS och R Commander har ökat vilket inneburit att behovet av extern konsulthjälp minskat. En positiv sekundär effekt har varit att forskare från olika grupper, som normalt inte möts, har fått en naturlig kontaktyta.

Upplägget med korta och valbara utbildningspass i sjukhusets egna lokaler har möjliggjort för fler att delta. Det var också värdefullt att slippa belasta vår interna administration med arbetet kring kurserna. Sammanfattningsvis ett mycket lyckat koncept”

Per Hellman
Professor i endokrinkirurgi och prefekt, Institutionen för Kirurgiska Vetenskaper, Uppsala universitet.

Kontakta oss så hjälper vi dig
att sätta ihop den perfekta kursen!