Kurser hos er

Utgå från vårt färdiga material och sätt upp en kurs bara för era medarbetare.


På alla våra kurser varvar vi föreläsning med praktiska övningar på ett unikt sätt. Ni kan välja bland tio olika kursdagar i SPSS eller någon av våra fem endagskurser i R. Vi kan även anpassa någon av våra befintliga utbildningar utifrån era önskemål.

Kurserna kan hållas online via Zoom, på plats hos er eller i vår kurslokal. Vi kan ta hand om alla praktiska arrangemang som rör utbildningen. Fyll i formuläret för en kostnadsfri offert.

Kursdagar
Data och grafhantering
Grundläggande statistik
Poweranalys
Syntax
Linjär regression
ANOVA
Mixade modeller
Logistisk regression
Överlevnadsanalys
Multivariata metoder
Propensity score matching

Statistikprogram
SPSS
R
Stata
Statistica
Excel

Skicka förfrågan

Utbildning på hemmaplan?

Samla era medarbetare och sätt upp en kurs på plats hos er. Välj det innehåll som passar era förkunskaper och behov bäst. Vi kan utgå från vårt färdiga kursmaterial och justera upplägget efter era frågeställningar.

Ni kan också tillsammans med oss ta fram en utbildning helt från grunden om det passar er bättre. Teori varvas med praktiska övningar och ert eget datamaterial kan användas under kursen. Att samlas på en kurs hos er blir ofta både billigare och effektivare än att skicka i väg era medarbetare på olika håll.

Statistikakademin hjälper gärna till med alla praktiska arrangemang runt utbildningen. Det kan exempelvis vara teknisk support under kursen, inbjudningar, lokalbokning och luncher. Hör gärna av dig till oss vid frågor, förfrågningar eller vad det än kan vara!

”Vi är mycket nöjda. Kunskaperna om statistik, SPSS och R Commander har ökat vilket inneburit att behovet av extern konsulthjälp minskat. En positiv sekundär effekt har varit att forskare från olika grupper, som normalt inte möts, har fått en naturlig kontaktyta.

Upplägget med korta och valbara utbildningspass i sjukhusets egna lokaler har möjliggjort för fler att delta. Det var också värdefullt att slippa belasta vår interna administration med arbetet kring kurserna. Sammanfattningsvis ett mycket lyckat koncept”

Per Hellman
Professor i endokrinkirurgi och prefekt, Institutionen för Kirurgiska Vetenskaper, Uppsala universitet.

Kontakta oss så hjälper vi dig
att sätta ihop den perfekta kursen!