Lär dig använda R på våra onlinekurser under hösten

Kom igång med R och de statistiska metoder du behöver för att kunna arbeta självständigt. Lär dig hur du planerar ditt arbete, väljer rätt statistisk analysmetod samt tolkar och validerar resultaten.

Föreläsning varvas med exempel, praktiska övningar och diskussion runt de frågor som uppstår. Värdefulla tips på hur du kan undvika vanliga fallgropar som illustreras med typiska exempel.

Om höstens kursdatum inte passar dig så kan du använda årets kvarvarande medel och förhandsboka plats på utbildningarna 2024. Kurserna faktureras i år och ligger sedan innestående tills dom utnyttjas. Välj i så fall alternativet förhandsbokning för kurserna i intresseanmälan.

Fyll i en intresseanmälan så återkommer vi till dig.