Lär dig använda R på våra onlinekurser under hösten

Kom igång med R och de statistiska metoder du behöver för att kunna arbeta självständigt. Lär dig hur du planerar ditt arbete, väljer rätt statistisk analysmetod samt tolkar och validerar resultaten.

Föreläsning varvas med exempel, praktiska övningar och diskussion runt de frågor som uppstår. Värdefulla tips på hur du kan undvika vanliga fallgropar som illustreras med typiska exempel.