Lär dig STATA och statistiken som behövs för att kunna göra egna analyser.

Vi har utgått från vårt befintliga utbildningskoncept och utvecklat en grundkurs utan några krav på förkunskaper.
Den är framtagen för att passa både dig som är nybörjare i STATA eller för erfarna användare som vill repetera gamla kunskaper.

Kursen hjälper dig att bli att bli trygg i att använda programmets basfunktioner så som datahantering samt grafer och tabeller.
Vi guidar dig genom grundläggande statistiska begrepp och dom vanligaste metoderna som används.

Som på alla våra kurser varvas föreläsningar med exempel och övningar för att både ge en perfekt introduktion till STATA samt grundläggande statistik.

STATA 1

Onlinekurser den 25–26 oktober och 12–13 december

Kursinnehåll

Datahantering
• Import och export av data
• Strukturera din databas
• Variabelhantering
• Datatransformeringar

Beskriva data med tabeller och grafer
• Frekvens- och andra typer av tabeller
• De vanligaste graftyperna

Grundläggande statistiska begrepp
• Mätnivån – Avgör hur data kan analyseras
• Statistiska antaganden om fördelning, varians och linjäritet
• Parameterskattningar och konfidensintervall
• Hypotesprövning och p-värden

Korrelationer
• Pearsons korrelation och Spearmans rangkorrelation

Jämförelser av två medelvärden
• Students t-test, z-test
• Proportionstest

Tabeller och samband mellan kategoriska variabler
• Chi2-test, Fishers exakta test

Icke-parametriska metoder

Nyheter

Majrabatten

Få 30% rabatt vid bokning av valfri kurs under 2023

Statistikhjälp

Passa på att koppla av under sommaren i stället för att köra fast med statistiken!

Boka in höstens kurser

Dags att öppna kalendern och planera in statistikutbildningarna