Lär dig STATA och statistiken som behövs för att kunna göra egna analyser.

Vi har utgått från vårt befintliga utbildningskoncept och utvecklat en grundkurs utan några krav på förkunskaper.
Den är framtagen för att passa både dig som är nybörjare i STATA eller för erfarna användare som vill repetera gamla kunskaper.

Kursen hjälper dig att bli att bli trygg i att använda programmets basfunktioner så som datahantering samt grafer och tabeller.
Vi guidar dig genom grundläggande statistiska begrepp och dom vanligaste metoderna som används.

Som på alla våra kurser varvas föreläsningar med exempel och övningar för att både ge en perfekt introduktion till STATA samt grundläggande statistik.

STATA 1

Onlinekurser den 5–6 maj, 9–10 oktober eller 11–12 december 2024

Kursinnehåll

Datahantering
• Import och export av data
• Strukturera din databas
• Variabelhantering
• Datatransformeringar

Beskriva data med tabeller och grafer
• Frekvens- och andra typer av tabeller
• De vanligaste graftyperna

Grundläggande statistiska begrepp
• Mätnivån – Avgör hur data kan analyseras
• Statistiska antaganden om fördelning, varians och linjäritet
• Parameterskattningar och konfidensintervall
• Hypotesprövning och p-värden

Korrelationer
• Pearsons korrelation och Spearmans rangkorrelation

Jämförelser av två medelvärden
• Students t-test, z-test
• Proportionstest

Tabeller och samband mellan kategoriska variabler
• Chi2-test, Fishers exakta test

Icke-parametriska metoder

Nyheter

Statistikhjälp i sommar

Passa på att ta hjälp av våra experter i stället för att köra fast. Vi hjälper dig med dina projekt

Få 30% rabatt på bokningen

Majrabatten - Under maj ger vi 30% rabatt på alla bokningar av våra schemalagda kurser

Boka vårens onlinekurser

Lär dig använda R för att göra egna statistiska analyser