Gå någon av våra onlinekurser eller SPSS 1 på plats i Uppsala

Månadens första kurstillfälle är SPSS 3 som hålls online och innehåller logistisk regression samt överlevnadsanalys. Vi har dessutom ett onlinedatum för AI och machine learning 18 april samt ett tillfälle med Propensity Score Matching i slutet på månaden.

April bjuder även på grundkurser i R och SPSS den 23–24 april där du lär dig behärska både grundläggande statistik samt programmet. När vi summerade årets första kvartal har våra lite drygt 100 kursdeltagare gett våra schemalagda utbildningar totalbetyget 9/10 i genomsnitt.

Nyheter

Data och grafhantering

Lär dig mer om hur Stata fungerar och vilka funktioner som är viktigast att behärska.

Höj kvaliteten på statistikarbetet!

Våra statistiker kan hjälpa dig att använda din data på ett bättre sätt. Se nya mönster, trender och samband.

Poweranalyser i SPSS

En sammanfattning av nyttan med stickprovsberäkningar och poweranalyser.