Kom igång snabbt med SPSS eller R

Ta det första steget för att för att kunna välja statistisk metod, tolka, dra korrekta slutsatser samt validera resultaten.
Förstå hur du undviker vanliga misstag och fallgropar som illustreras med typiska fall från verkligheten.
Kurserna har ett pedagogiskt upplägg där föreläsning varvas med exempel och egna övningar.

R 1
• Handling data
• Data visualisation
• Descriptive statistics
• Statistical concepts
• Classical statistical methods
• Modern statistical methods

Onlinekurs: 5–6 september

SPSS 3
• Logistisk regression
• ROC
• Överlevnadsanalys
• Kaplan-Meier
• Cox regression

Onlinekurs: 12–13 september

SPSS 1
• Datahantering
• Tabeller & grafer
• Korrelationer
• Jämförelser av medelvärden
• Samband mellan variabler
• Icke-parametriska metoder

Onlinekurs: 19–20 september

R 2
• Linear regression
• ANOVA
• Generalised linear models
• Survival analysis
• Mixed models

Onlinekurs: 27–28 september

Vi hoppas att du hittar någon kurs här som passar dig. Hör gärna av dig till oss vid bokning eller om du har några frågor.

Vänliga hälsningar Statistikakademin