Nu i april kan du ta med en kollega på kurs och gå två för en.


Den 12–13 april är ett av våra speciellt utvalda datum du kan bjuda med en medarbetare på kursen SPSS 1.
Utöver det så har vi även ett kurstillfälle för SPSS 2 den 18–19 april på Clarion Hotel Gillet i Uppsala.
Vi har även en onlinekurs som både ger en Introduktion till R och till modern statistik.

Kursinnehåll
• Datahantering
• Beskriva data med tabeller och grafer
• Grundläggande statistiska begrepp
• Korrelationer
• Jämförelser av medelvärden
• Tabeller och samband mellan kategoriska variabler
• Icke-parametriska metoder

Lär er mer om detta på kursen nästa vecka. Gå två och betala för en. Gäller till och med 11 april 2023.

SPSS 2

18–19 april – Clarion Hotel Gillet i Uppsala

Enkel linjär regression • Modellvalidering • Multipel linjär regression • Bygga regressionsmodeller • Modeller med kategoriska prediktorer • One-way ANOVA • Modellvariering • Post-hoc test • Icke parametriska metoder • Factorial ANOVA • Repeated measure ANOVA • Icke parametriska metoder

R 1

19–20 april – Online via Zoom [Engelska]

Handling data • Writing r code • Data visualisation • Descriptive statistics • Common plots using ggplot2 • Statistical concepts • P-values • Power • Confidence intervals • Classical statistical methods • T-tests • Chi-squared tests • Modern statistical methods • The bootstrap

Nyheter

Kurser i dec och jan

Investera i en Kompetenspott eller boka kurser i januari och december

På Rudbecklab 1/12

Jämförelse mellan SPSS och R samt föreläsning om AI inom medicin. Kom och träffa oss mellan 11-14 fredagen den 1 december!

Stickprov- och powerberäkningar

Vad är syftet med stickprovsberäkningar och vem har nytta av poweranalyser? Vi har svaren på dom vanligaste frågorna.