Nu i april kan du ta med en kollega på kurs och gå två för en.


Den 12–13 april är ett av våra speciellt utvalda datum du kan bjuda med en medarbetare på kursen SPSS 1.
Utöver det så har vi även ett kurstillfälle för SPSS 2 den 18–19 april på Clarion Hotel Gillet i Uppsala.
Vi har även en onlinekurs som både ger en Introduktion till R och till modern statistik.

Kursinnehåll
• Datahantering
• Beskriva data med tabeller och grafer
• Grundläggande statistiska begrepp
• Korrelationer
• Jämförelser av medelvärden
• Tabeller och samband mellan kategoriska variabler
• Icke-parametriska metoder

Lär er mer om detta på kursen nästa vecka. Gå två och betala för en. Gäller till och med 11 april 2023.

SPSS 2

18–19 april – Clarion Hotel Gillet i Uppsala

Enkel linjär regression • Modellvalidering • Multipel linjär regression • Bygga regressionsmodeller • Modeller med kategoriska prediktorer • One-way ANOVA • Modellvariering • Post-hoc test • Icke parametriska metoder • Factorial ANOVA • Repeated measure ANOVA • Icke parametriska metoder

R 1

19–20 april – Online via Zoom [Engelska]

Handling data • Writing r code • Data visualisation • Descriptive statistics • Common plots using ggplot2 • Statistical concepts • P-values • Power • Confidence intervals • Classical statistical methods • T-tests • Chi-squared tests • Modern statistical methods • The bootstrap

Nyheter

Få 30% rabatt på bokningen

Majrabatten - Under maj ger vi 30% rabatt på alla bokningar av våra schemalagda kurser

Boka vårens onlinekurser

Lär dig använda R för att göra egna statistiska analyser

Upcoming R courses

Start using R and learn how to handle the statistical methods you need to work independently with your own analyses.