Nybörjare eller van användare? Vi har kurser i början på hösten som passar dig.

Kom igång snabbt och arbeta obehindrat med ditt statistikprogram genom vårt unika kursupplägg. Ta det första steget för att för att kunna jobba självständigt och utföra egna statistiska analyser. Få en förståelse för hur du ska göra för att tolka, dra korrekta slutsatser och validera resultaten.

På alla kurser berör vi de statistiska metoderna på ett pedagogiskt sätt genom att varva föreläsning med exempel och egna övningar.
Förstå hur du undviker vanliga misstag och fallgropar som illustreras med typiska fall från verkligheten.

Passa på att boka plats på Statistikakademins höstkurser idag.

SPSS 1

Datahantering • Beskriva data med tabeller och grafer • Grundläggande statistiska begrepp • Korrelationer • Jämförelser av medelvärden
Tabeller och samband mellan kategoriska variabler • Icke-parametriska metoder

Onlinekurser: 22–23 augusti & 19–20 september

SPSS 2

Enkel linjär regression • Modellvalidering • Multipel linjär regression • Bygga regressionsmodeller • Modeller med kategoriska prediktorer
One-way ANOVA • Post-hoc test • Factorial ANOVA • Repeated measure ANOVA • Icke parametriska metoder

Onlinekurs: 29–30 augusti

SPSS 3

Logistisk regression • Modellvalidering • ROC • Överlevnadsanalys • Kaplan-meier • Jämförelse av grupper [Log-rank, Breslow] • Cox regression

Onlinekurs: 12–13 september

R 1

Handling data • Writing r code • Data visualisation • ggplot2 • Descriptive statistics • Means correlations • Hypothesis testing • P-values
Power • Confidence intervals • Sample size calculations • Classical statistical methods • T-tests • Chi-squared tests
Modern statistical methods • Permutation tests • The bootstrap

Onlinekurser: 5–6 september

R 2

Linear regression • ANOVA • Generalised linear models • Logistic regression • Poisson regression • Survival analysis • Kaplan-meier curves
Cox PH regression • Mixed models • Linear mixed models (LMM) • Generalised linear mixed models (GLMM)

Onlinekurs: 27–28 september

Nyheter

Statistikhjälp i sommar

Passa på att ta hjälp av våra experter i stället för att köra fast. Vi hjälper dig med dina projekt

Få 30% rabatt på bokningen

Majrabatten - Under maj ger vi 30% rabatt på alla bokningar av våra schemalagda kurser

Boka vårens onlinekurser

Lär dig använda R för att göra egna statistiska analyser