Vad är Propensity Score Matching och vem har nytta av det?

Vad är Propensity Score Matching?

PSM är en statistisk matchningsteknik som försöker uppskatta effekten av en behandling, policy eller någon annan intervention.

I observationella studier är det vanligt med confounders, alltså variabler som både påverkar utfallet och andra förklarande variabler i analysen. Vid jämförelse av till exempel två grupper (bland annat vid två olika behandlingar) är det viktigt att grupperna är jämförbara vid början av analysen. Grupperna är inte alltid jämförbara och tilldelningen av behandlingar till försökspersoner i observationsstudier är vanligtvis inte slumpmässig.

Med hjälp av Propensity Score Matching kan man identifiera obalanser i datamaterialet, utvärdera kvaliteten på matchningen och uppskatta behandlingseffekten.

Propensity score matching

Vem har användning av det?

Alla som arbetar med observationella studier eller använder sådan data.

När har man nytta av Propensity Score Matching?

Vid obalanserade observationella data där man vill jämföra två eller tre flera grupper utifrån specifika utfall.

Läs mer om vår kurs i Propensity score matching

Nyheter

tisdag, juni 11, 2024

Statistikhjälp i sommar

Passa på att ta hjälp av våra experter i stället för att köra fast. Vi hjälper dig med dina projekt

torsdag, maj 2, 2024

Få 30% rabatt på bokningen

Majrabatten - Under maj ger vi 30% rabatt på alla bokningar av våra schemalagda kurser

tisdag, april 16, 2024

Boka vårens onlinekurser

Lär dig använda R för att göra egna statistiska analyser

måndag, april 15, 2024

Upcoming R courses

Start using R and learn how to handle the statistical methods you need to work independently with your own analyses.

tisdag, april 9, 2024

Data och grafhantering

Lär dig mer om hur Stata fungerar och vilka funktioner som är viktigast att behärska.

torsdag, april 4, 2024

Kurser i april

Välj mellan utbildningar i SPSS, R, AI eller Propensity Score Matching