Vad är Propensity Score Matching och vem har nytta av det?

Vad är Propensity Score Matching?

PSM är en statistisk matchningsteknik som försöker uppskatta effekten av en behandling, policy eller någon annan intervention.

I observationella studier är det vanligt med confounders, alltså variabler som både påverkar utfallet och andra förklarande variabler i analysen. Vid jämförelse av till exempel två grupper (bland annat vid två olika behandlingar) är det viktigt att grupperna är jämförbara vid början av analysen. Grupperna är inte alltid jämförbara och tilldelningen av behandlingar till försökspersoner i observationsstudier är vanligtvis inte slumpmässig.

Med hjälp av Propensity Score Matching kan man identifiera obalanser i datamaterialet, utvärdera kvaliteten på matchningen och uppskatta behandlingseffekten.

Propensity score matching

Vem har användning av det?

Alla som arbetar med observationella studier eller använder sådan data.

När har man nytta av Propensity Score Matching?

Vid obalanserade observationella data där man vill jämföra två eller tre flera grupper utifrån specifika utfall.

Läs mer om vår kurs i Propensity score matching

Nyheter

onsdag, februari 14, 2024

March 12–13, 2024

Data and graph management with Basic statistics in SPSS

tisdag, februari 6, 2024

Vårens kurser i Uppsala

Gå våra SPSS-kurser på Clarion Hotel Gillet under våren.

onsdag, januari 31, 2024

Kurser i februari

Årets kortaste månad innehåller kurser i R, SPSS samt AI och machine learning.

tisdag, januari 23, 2024

AI och machine learning

Lär dig mer om hur de olika typerna av AI fungerar och hur utvecklingen kommer se ut.

fredag, januari 12, 2024

Några nyheter för 2024

Vi hälsar vår nya statistiker Olov Aronson välkommen och summerar 2023.

onsdag, december 13, 2023

En genomgång av syntax

Att använda SPSS Syntax har många fördelar och kan förenkla ditt arbete på flera sätt