Vad är Poweranalys och vem har nytta av det?

Vad är Poweranalys?

Statistisk styrka eller power är ett begrepp inom statistiken som vid hypotesprövning används för att beräkna sannolikheten att en undersökning upptäcker en verklig skillnad mellan grupper. Den beräkning som används kallas vanligtvis styrkeberäkning, powerberäkning eller poweranalys.

Grundprincipen är att man jämför en kontrollgrupp med en experimentgrupp som man utsätter för någon typ av behandling. Om grupperna skiljer sig tillräckligt mycket åt från varandra så kan vi utesluta att behandlingen inte haft någon effekt.

Beräkningen används huvudsakligen i stadiet för studieplanering för att säkerställa att de undersökta grupperna är tillräckligt stora för att studien ska vara möjlig att genomföra. Man vill dessutom undvika att använda sig av för stora stickprov då detta kan bli väldigt kostsamt och oetiskt ifall man utsätter studiedeltagare för interventioner i onödan.

Att beräkna storleken på sitt stickprov hjälper forskaren att bestämma den minsta provstorleken som är lämplig för att detektera effekten av ett givet test vid önskad statistisk signifikansnivå.

Poweranalyser i SPSS

Sedan version 27 av SPSS släpptes år 2020 har verktyget för poweranalyser funnits med i programmmet. Innan det var möjligt kunde man använda sig av andra program så som G*Power eller R. Många användare föredrar fortfarande att använda sig av dessa verktyg för sina analyser men majoriteten utför numera sina poweranalyser direkt i SPSS.

Följande alternativ för att beräkna provstorlekar ingår numera i programmet:

Jämförelser av medelvärden
One Sample T-test, Paired Samples T-test, Independent Samples T-testoch One-way ANOVA

Proportioner
McNemar’s test, Chi2-test och Binomialtest

Korrelationer

Linjär regression

Nu tar vi en frågestund där vår statistiker Anders Berglund svarar på de vanligaste frågorna vi får om poweranalyser och stickprov.

Vad är syftet med stickprovs- och powerberäkningar?
Att beräkna storleken på sitt stickprov/power är för att hjälpa forskaren bestämma den minsta provstorleken som är lämplig för att detektera effekten av ett givet test vid önskad statistisk signifikansnivå. Har man ett för litet stickprov eller låg power är risken att man missar detektera en sann effektskillnad, och vice versa, har man ett för stort stickprov kan det bli väldigt kostsamt, och oetiskt om man utsätter prövningsdeltagare för interventioner i onödan.

Vem har användning av det?
Alla som håller på med kvantitativ forskning eller arbete, som tex klinisk forskning.

När har man nytta av stickprovsberäkningar och poweranalys?
Redan när man planerar sin studie har man nytta av en stickprovsberäkning. Till exempel för att se om studien är möjlig att genomföra.

Du har ju utvecklat en kurs som behandlar stickprovsberäkningar och poweranalyser i SPSS. För vem passar utbildningen?
Ja, kursen hjälper dig att komma igång med stickprovsberäkningar och poweranalys samt att själv kunna utföra de vanligaste uträkningarna i SPSS. Utbildningen passar alla som är på något sätt involverad i forskningsstudier eller forskningsarbete. Det kan exempelvis vara intressant för dig som är forskare, doktorand, analytiker, forskande läkare eller sjuksköterska.

Läs mer om vår kurs Poweranalyser i SPSS

Letar du efter något annat? Se våra övriga kurssidor.

Nyheter

tisdag, juni 11, 2024

Statistikhjälp i sommar

Passa på att ta hjälp av våra experter i stället för att köra fast. Vi hjälper dig med dina projekt

torsdag, maj 2, 2024

Få 30% rabatt på bokningen

Majrabatten - Under maj ger vi 30% rabatt på alla bokningar av våra schemalagda kurser

tisdag, april 16, 2024

Boka vårens onlinekurser

Lär dig använda R för att göra egna statistiska analyser

måndag, april 15, 2024

Upcoming R courses

Start using R and learn how to handle the statistical methods you need to work independently with your own analyses.

tisdag, april 9, 2024

Data och grafhantering

Lär dig mer om hur Stata fungerar och vilka funktioner som är viktigast att behärska.

torsdag, april 4, 2024

Kurser i april

Välj mellan utbildningar i SPSS, R, AI eller Propensity Score Matching