Vad är Poweranalys och vem har nytta av det?

Vad är Poweranalys?

Statistisk styrka eller power är ett begrepp inom statistiken som vid hypotesprövning används för att beräkna sannolikheten att en undersökning upptäcker en verklig skillnad mellan grupper. Den beräkning som används kallas vanligtvis styrkeberäkning, powerberäkning eller poweranalys.

Grundprincipen är att man jämför en kontrollgrupp med en experimentgrupp som man utsätter för någon typ av behandling. Om grupperna skiljer sig tillräckligt mycket åt från varandra så kan vi utesluta att behandlingen inte haft någon effekt.

Beräkningen används huvudsakligen i stadiet för studieplanering för att säkerställa att de undersökta grupperna är tillräckligt stora för att studien ska vara möjlig att genomföra. Man vill dessutom undvika att använda sig av för stora stickprov då detta kan bli väldigt kostsamt och oetiskt ifall man utsätter studiedeltagare för interventioner i onödan.

Att beräkna storleken på sitt stickprov hjälper forskaren att bestämma den minsta provstorleken som är lämplig för att detektera effekten av ett givet test vid önskad statistisk signifikansnivå.

Poweranalyser i SPSS

Sedan version 27 av SPSS släpptes år 2020 har verktyget för poweranalyser funnits med i programmmet. Innan det var möjligt kunde man använda sig av andra program så som G*Power eller R. Många användare föredrar fortfarande att använda sig av dessa verktyg för sina analyser men majoriteten av SPSS-användarna utför numera sina poweranalyser i SPSS.

Följande alternativ för att beräkna provstorlekar ingår numera i programmet:

Jämförelser av medelvärden
One Sample T-test, Paired Samples T-test, Independent Samples T-testoch One-way ANOVA

Proportioner
McNemar’s test, Chi2-test och Binomialtest

Korrelationer

Linjär regression

Nu tar vi en frågestund där vår statistiker Anders Berglund svarar på de vanligaste frågorna vi får om poweranalyser och stickprov.

Vad är syftet med stickprovs- och powerberäkningar?
Att beräkna storleken på sitt stickprov/power är för att hjälpa forskaren bestämma den minsta provstorleken som är lämplig för att detektera effekten av ett givet test vid önskad statistisk signifikansnivå. Har man ett för litet stickprov eller låg power är risken att man missar detektera en sann effektskillnad, och vice versa, har man ett för stort stickprov kan det bli väldigt kostsamt, och oetiskt om man utsätter prövningsdeltagare för interventioner i onödan.

Vem har användning av det?
Alla som håller på med kvantitativ forskning eller arbete, som tex klinisk forskning.

När har man nytta av stickprovsberäkningar och poweranalys?
Redan när man planerar sin studie har man nytta av en stickprovsberäkning. Till exempel för att se om studien är möjlig att genomföra.

Du har ju utvecklat en kurs som behandlar stickprovsberäkningar och poweranalyser i SPSS. För vem passar utbildningen?
Ja, kursen hjälper dig att komma igång med stickprovsberäkningar och poweranalys samt att själv kunna utföra de vanligaste uträkningarna i SPSS. Utbildningen passar alla som är på något sätt involverad i forskningsstudier eller forskningsarbete. Det kan exempelvis vara intressant för dig som är forskare, doktorand, analytiker, forskande läkare eller sjuksköterska.

Läs mer om vår kurs Poweranalyser i SPSS

Letar du efter något annat? Se våra övriga kurssidor.

Nyheter

onsdag, februari 14, 2024

March 12–13, 2024

Data and graph management with Basic statistics in SPSS

tisdag, februari 6, 2024

Vårens kurser i Uppsala

Gå våra SPSS-kurser på Clarion Hotel Gillet under våren.

onsdag, januari 31, 2024

Kurser i februari

Årets kortaste månad innehåller kurser i R, SPSS samt AI och machine learning.

tisdag, januari 23, 2024

AI och machine learning

Lär dig mer om hur de olika typerna av AI fungerar och hur utvecklingen kommer se ut.

fredag, januari 12, 2024

Några nyheter för 2024

Vi hälsar vår nya statistiker Olov Aronson välkommen och summerar 2023.

onsdag, december 13, 2023

En genomgång av syntax

Att använda SPSS Syntax har många fördelar och kan förenkla ditt arbete på flera sätt