Kompetenspott

Säkra upp den framtida kompetensutvecklingen!

Investera årets kvarvarande medel i en kompetenspott hos Statistikakademin.

Här kan du använda de återstående budgeterade tillgångar som behöver utnyttjas detta år.
Kompetenspotten faktureras under 2023 och är sedan giltig i tre år från inköpsdatum.
Detta gäller både för våra tre färdiga alternativ eller om du väljer ett valfritt belopp.

Kurspott

10 valfria kursdagar

50 000 SEK

Konsultpott

25 timmar konsultation

39 900 SEK

Kombipott

10 valfria kursdagar
25 timmar konsultation
85 000 SEK

Kurspottens fördelar

• Välj fritt bland alla våra utbildningsdagar

• Gå kurs själv eller skicka en medarbetare

• Vårt bästa pris per kursdag

Konsultpottens fördelar

• Förtur vid konsultationsbokning

• Möjlighet att önska statistiker

• Vårt bästa pris per konsultationstimme

Kombipottens fördelar

• Välj fritt bland alla våra utbildningsdagar

• Förtur vid konsultationsbokning

• Möjlighet att önska statistiker

Fyll gärna i en intresseanmälan så återkommer vi!

Alla kompetenspotter (Kurspott, Konsultpott och Kombipott) har en giltighetstid på tre år från inköp. Se bokningsbekräftelse eller kontakta oss om du önskar information om inköpsdatum. Samtliga priser på denna sida är angivna exklusive moms.

Kontakta oss gärna för mer information