SPSS 5 innehåller de två kursdagarna SPSS Poweranalys och SPSS Syntax. Som på alla våra utbildningar varvas teori med exempel och egna övningar. Den första kursdagen lär du dig centrala begrepp inom stickprovsteori och de vanligaste statistiska metoderna för att göra beräkningarna. Den andra dagen hjälper dig att förstå och använda syntax, som är programmeringsspråket i SPSS.

Mål: Att förstå grunderna i stickprovsberäkningar och poweranalys, samt att själv kunna göra de vanligaste uträkningarna i SPSS. Att kunna bygga upp syntax både manuellt och genom att klistra in från dialogboxar och sen köra dessa syntax som kommandon.

Förkunskaper: Inga specifika krav på förkunskaper i SPSS.

Innehåller kursdagarna Poweranalys samt Syntax