Stata 1 hjälper dig att snabbt komma igång med både programmet Stata och de centrala delarna inom statistik. Kursen innehåller de två kursdagarna Data- och grafhantering samt Grundläggande statistik. Som på alla våra kurser varvas teori med exempel, egna övningar och ger en perfekt introduktion till både programmet Stata och grundläggande statistik.

Mål: Behärska datahantering i Stata samt kunna beskriva ett datamaterial med hjälp av grafer och tabeller.
Att kunna förstå, tolka och beskriva grundläggande statistiska resultat.

Förkunskaper: Inga specifika krav på förkunskaper.

Innehåller kursdagarna Data och grafhantering samt Grundläggande statistik

En bra introduktion till STATA där du lär dig behärska programmets grundläggande funktioner så att ditt arbete flyter på obehindrat. Som kursdeltagare får du under utbildningen lära dig de viktigaste delarna av programmets kraftfulla data och grafhanteringsfunktioner. Precis som alla våra kurser får du teori varvat med exempel och egna övningar.

Mål: Att du enkelt kunna hantera data i STATA samt kunna beskriva ett datamaterial med hjälp av grafer och tabeller.

Förkunskaper: Inga specifika krav på förkunskaper i STATA.

På den här kursdagen går vi igenom de grundläggande begreppen och metoderna inom statistisk. Dessa kunskaper är obligatoriska för att kunna tillämpa beskrivande statistik och statistisk inferens (hypotesprövning, p-värden och konfidensintervall). Detta ger en bra introduktion, både för nybörjare och för den som vill fräscha upp gamla statistiska kunskaper. Precis som på alla våra kurser varvas teori med exempel och egna övningar.

Mål: Att kunna förstå, tolka och beskriva grundläggande statistiska resultat.

Förkunskaper: Data och grafhantering i STATA.