Skräddarsydda kurser inom statistik

Anpassade efter era unika behov

Ibland passar inte tid, plats eller innehåll i någon av våra standardkurser. Lösningen på det är att ni tillsammans med Statistikakademin sätter ihop en utbildning anpassad helt efter era förkunskaper och behov.

Vi kan utgå från från vårt färdiga kursmaterial och justera upplägget efter de frågeställningar era medarbetare har. Ni kan också tillsammans med oss ta fram en utbildning helt från grunden om det passar er bättre. Teori kan varvas med praktiska övningar och ert eget datamaterial kan användas under kursen.

Att samlas på en skräddarsydd kurs blir ofta både billigare och effektivare än att skicka i väg era medarbetare på olika håll. Statistikakademin hjälper gärna till med alla praktiska arrangemang runt utbildningen. Det kan exempelvis vara teknisk support under kursen, inbjudningar, lokalbokning och luncher.

Upplägg ni kan välja och kombinera

”Vi är mycket nöjda. Kunskaperna om statistik, SPSS och R Commander har ökat vilket inneburit att behovet av extern konsulthjälp minskat.
Det var också värdefullt att slippa belasta vår interna administration med arbetet kring kurserna. Sammanfattningsvis ett mycket lyckat koncept

Per Hellman
Professor i endokrinkirurgi och prefekt, Institutionen för Kirurgiska Vetenskaper, Uppsala universitet.

Kontakta oss så hjälper vi dig
att sätta ihop den perfekta kursen!