Statistica

För att kunna arbeta med Statistica finns det några områden som behöver behärskas oavsett vad programmet ska användas till. De grundläggande kunskaper som krävs är programhantering, datahantering samt att kunna beskriva data med tabeller och grafer.

Det är också en nödvändighet med en grundläggande kunskap inom statistik för att kunna utföra korrekta analyser i Statistica. Därför rekommenderar vi alla relativt oerfarna användare att välja något av våra utbildningsförslag.

Våra förslag hjälper dig att så snabbt som möjligt komma igång med både Statistica och de statistiska modeller du behöver för att arbeta obehindrat i programmet. Du får med dig kunskaperna om hur du väljer rätt statistisk analysmetod, tolkar och validerar resultaten.

Våra två utbildningsförslag

Baspaketet

Innehåller
Statistica 1
Statistica 2

Totalt 2 kursdagar
Pris: 15 300:-

Bas – info och kursdatum

Statistica 1

Datahantering
Visualisering av data
Beskrivande statistik
Grundläggande statistiska begrepp
Tre grundläggande statistiska metoder
Icke-parametriska metoder

Statistica 2

Enkel linjär regression
Multipel linjär regression
Univariate ANOVA
Repeated measure ANOVA
Icke parametriska metoder

Kompletta paketet

Innehåller
Statistica 1
Statistica 2

Statistica 3

Totalt 3 kursdagar
Pris: 21 675:-

Komplett – info och kursdatum

Statistica 1

Datahantering
Visualisering av data
Beskrivande statistik
Grundläggande statistiska begrepp
Tre grundläggande statistiska metoder
Icke-parametriska metoder

Statistica 2

Enkel linjär regression
Multipel linjär regression
Univariate ANOVA
Repeated measure ANOVA
Icke parametriska metoder

Statistica 3

Logistisk regression
Kaplan-Meier
Cox regression

Fyll gärna i en intresseanmälan så återkommer vi med mer information!

Om Statistica

Programmet
Statistica är ett avancerat statistikprogram som ursprungligen härstammar från mjukvarupaket som utvecklades under mitten av 1980-talet av StatSoft. Idag erbjuder programmet dataanalys, datahantering, statistik, datautvinning, maskininlärning, textanalys och datavisualisering.

Användning
Användning av programvaran innebär vanligtvis att ladda en tabell med data och tillämpa statistiska funktioner från rullgardinsmenyer eller från menyfliksområdet. Menyerna frågar sedan efter vilka variabler som ska inkluderas och vilken typ av analys som krävs. Statistica inkluderar även analytiska och utforskande grafer utöver standard 2- och 3-dimensionella grafer.

Funktioner
Programvaran inkluderar numera också en mängd olika moduler för prediktiv modellering, klustring, klassificering och utforskande tekniker. Ytterligare tekniker är tillgängliga genom integration med den fria R-programmeringsmiljön med öppen källkod.

Användningsområden
Statistica har stöd för operativsystemet Windows och tillhör den gruppen statistikprogram som kan utföra i princip alla statistiska analyser. Det kombinerat med programmets stora stöd för olika typer av grafer och diagram gör Statistica till ett av de generellt mest användningsbara statistikprogrammen.

Letar du efter något annat? Se våra övriga kurssidor.