R-COMMANDER

Kurserna i medicinsk statistik med hjälp av Rcmdr ges på två nivåer. För nybörjaren rekommenderas R Commander 1 där vi går igenom grunderna för både Rcmdr och centrala statistiska begrepp. Sedan kan du bygga vidare med ett eller flera av de andra blocken för att få mer ingående kunskaper om något område.