SPSS – Baspaketet

Baspaketet består av sex kursdagar med ett innehåll som täcker det mest du kommer stöta på i ditt statistikarbete.

Få förståelse för korrelationer, jämförelser av medelvärden och samband mellan variabler. Lär dig mer om linjär regression som är den naturliga fortsättningen på korrelationer. Vi går även igenom ANOVA som är den självklara förlängningen av t-testet, alltså jämförelse av gruppers medelvärden. Vi fortsätter sedan med med de avancerade regressionsmodellerna samt ROC. Arbeta med ”time-to-event”-data och dom två vanligaste metoderna Kaplan-Meier och Cox regression.

Innehåll

Data och grafhantering • Grundläggande statistik • Linjär regression • ANOVA • Logistisk regression • Överlevnadsanalys
Totalt 6 kursdagar - 31.800:-

SPSS 1 - Data och grafhantering samt Grundläggande statistik - 2 dagar

SPSS 1 hjälper dig att snabbt komma igång med både SPSS och de centrala delarna inom statistik. Kurspaketet innehåller de två kurserna Data- och grafhantering samt Grundläggande statistik. Som alla våra kurser varvas teori med exempel, egna övningar och ger en perfekt introduktion till både programmet SPSS och grundläggande statistik. Detta kurspaket ger en idealisk bas för de mer avancerade utbildningarna i vårt utbud.

Mål: Att enkelt kunna hantera och beskriva ett datamaterial med hjälp av grafer och tabeller i SPSS. Målet är även att kunna behärska de grundläggande statistiska metoderna.

Förkunskaper: Inga specifika krav på förkunskaper i SPSS.

Innehåller kurserna Data och grafhantering samt Grundläggande statistik

R 3 - Visualisation, data exploration, cluster analysis & SEM – 2 days

This course will teach you how visually explore data in R, and how to create great-looking graphics using the powerful ggplot2 package. We´ll also discuss cluster analysis, including hierarchichal and centroid-based methods, and factor analysis and structural equation models (SEM), used to measure and analyse the relationship between observed and hidden variables.

Topics covered include outlier detection, visualisation of trends, and multivariate data. It also covers dimension-reduction of complex data using principal component analysis (PCA). Cluster analysis is used to find subgroups in exploratory analyses of your data. SEM allows us to study causal relationships between variables in our data and latent (unobservable) variables, such as difficult-to-measure attitudes.

 

Course goals: To be able to use the R package ggplot2 to visualise and explore data. Learn how to do cluster analysis when analysing your data and to perform SEM to study causal relationships between variables.

Prerequisites: R1 or similar.

SPSS 2 - Linjär regression och ANOVA - 2 dagar

SPSS 2 ger en grundlig förståelse av de enkla regressions- och ANOVA-modeller. Kurspaketet innehåller således de två kurserna Linjär regression och ANOVA och precis som alla våra kurser varvas teori med exempel och egna övningar. Först presenteras regression som är den naturliga fortsättningen på korrelationer. Både enkla och multipla regressionsmodeller introduceras, därefter presenteras ANOVA som är den naturliga fortsättningen på t-testet, alltså jämförelse av gruppers medelvärden. Både enkla, justerade och interaktionseffekter och medelvärden presenteras i kursen.

Mål: Att med hjälp av SPSS kunna genomföra analyser i linjär regression och ANOVA samt tolka och validera resultaten.

Förkunskaper: Data och grafhantering i SPSS samt grundläggande statistik.

Innehåller kurserna Linjär regression och ANOVA

SPSS 3 - Logistisk regression och Överlevnadsanalys - 2 dagar

SPSS 3 fortsätter med de avancerade regressionsmodellerna logistisk och Cox regression. Under första dagen läggs grunden till logistisk regression och här behandlas också ROC som på ett grafiskt sätt visar hur bra en numerisk variabel kan separeras i två utfall. ROC är väldigt användbart tillsammans med Logistisk regression. Den andra dagen kommer deltagarna att få arbeta med ”time-to-event”-data. De två vanligaste metoderna som används för dessa typer av data är Kaplan-Meier och Cox regression. Precis som alla våra kurser varvas teori med exempel och egna övningar.

Mål: Att kunna använda ”time-to-event”-data och avancerade regressionsmodeller samt att kunna tolka och validera resultaten.

Förkunskaper: Data och grafhantering i SPSS samt grundläggande statistik och linjär regression.

Innehåller kurserna Logistisk regression & ROC samt Överlevnadsanalys