SPSS – Grundpaketet

Grundpaketet består av fyra kursdagar och passar perfekt för dig som vill komma igång med programmet SPSS tillsammans med data- och grafhantering samt grundläggande statistik.

Få förståelse för korrelationer, jämförelser av medelvärden och samband mellan variabler. Lär dig mer om linjär regression som är den naturliga fortsättningen på korrelationer. Vi går även igenom ANOVA som är den självklara förlängningen av t-testet, alltså jämförelse av gruppers medelvärden.

Innehåll

Data och grafhantering • Grundläggande statistik • Linjär regression • ANOVA
Totalt 4 kursdagar - 22.500:-

SPSS 1 - Data och grafhantering samt Grundläggande statistik - 2 dagar

SPSS 1 hjälper dig att snabbt komma igång med både SPSS och de centrala delarna inom statistik. Kurspaketet innehåller de två kurserna Data- och grafhantering samt Grundläggande statistik. Som alla våra kurser varvas teori med exempel, egna övningar och ger en perfekt introduktion till både programmet SPSS och grundläggande statistik. Detta kurspaket ger en idealisk bas för de mer avancerade utbildningarna i vårt utbud.

Mål: Att enkelt kunna hantera och beskriva ett datamaterial med hjälp av grafer och tabeller i SPSS. Målet är även att kunna behärska de grundläggande statistiska metoderna.

Förkunskaper: Inga specifika krav på förkunskaper i SPSS.

Innehåller kurserna Data och grafhantering samt Grundläggande statistik

SPSS 2 - Linjär regression och ANOVA - 2 dagar

SPSS 2 ger en grundlig förståelse av de enkla regressions- och ANOVA-modeller. Kurspaketet innehåller således de två kurserna Linjär regression och ANOVA och precis som alla våra kurser varvas teori med exempel och egna övningar. Först presenteras regression som är den naturliga fortsättningen på korrelationer. Både enkla och multipla regressionsmodeller introduceras, därefter presenteras ANOVA som är den naturliga fortsättningen på t-testet, alltså jämförelse av gruppers medelvärden. Både enkla, justerade och interaktionseffekter och medelvärden presenteras i kursen.

Mål: Att med hjälp av SPSS kunna genomföra analyser i linjär regression och ANOVA samt tolka och validera resultaten.

Förkunskaper: Data och grafhantering i SPSS samt grundläggande statistik.

Innehåller kurserna Linjär regression och ANOVA