Stata - kurser

Stata 1 - Data och grafhantering samt Grundläggande statistik - 2 dagar

Stata 1 hjälper dig att snabbt komma igång med både programmet Stata och de centrala delarna inom statistik. Kursen innehåller de två kursdagarna Data- och grafhantering samt Grundläggande statistik. Som på alla våra kurser varvas teori med exempel, egna övningar och ger en perfekt introduktion till både programmet Stata och grundläggande statistik.

Mål: Behärska datahantering i Stata samt kunna beskriva ett datamaterial med hjälp av grafer och tabeller.
Att kunna förstå, tolka och beskriva grundläggande statistiska resultat.

Förkunskaper: Inga specifika krav på förkunskaper.

Innehåller kursdagarna Data och grafhantering samt Grundläggande statistik