Boka in höstens kurser hos Statistikakademin nu och undvik stress längre fram när din kalender redan är fullspäckad.

En klar fördel med att vara ute i god tid och planera in utbildningarna är att du kan vara säker på att ha tid för de kurser du behöver för ditt statistikarbete. En annan bra sak med att boka plats tidigt är att det finns lediga platser kvar på alla kursdagar.

SPSS 1 – Kursinnehåll
Datahantering • Beskriva data med tabeller och grafer • Grundläggande statistiska begrepp • Korrelationer • Jämförelser av medelvärden • Tabeller och samband mellan kategoriska variabler • Icke-parametriska metoder

SPSS 2 – Kursinnehåll
Enkel linjär regression • Modellvalidering • Multipel linjär regression • Bygga regressionsmodeller • Modeller med kategoriska prediktorer • One-way ANOVA • Post-hoc test • Factorial ANOVA • Repeated measure ANOVA • Icke parametriska metoder

SPSS 3 – Kursinnehåll
Logistisk regression • Modellvalidering • ROC • Överlevnadsanalys • Kaplan-meier • Jämförelse av grupper [Log-rank, Breslow] • Cox regression

R 1 – Kursinnehåll
Handling data • Writing r code • Data visualisation • ggplot2 • Descriptive statistics • Means correlations • Hypothesis testing • P-values • Power • Confidence intervals • Sample size calculations • Classical statistical methods • T-tests • Chi-squared tests • Modern statistical methods • Permutation tests • The bootstrap

R 2 – Kursinnehåll
Linear regression • ANOVA • Generalised linear models • Logistic regression • Poisson regression • Survival analysis • Kaplan-meier curves • Cox PH regression • Mixed models • Linear mixed models (LMM) • Generalised linear mixed models (GLMM)

R 3 – Kursinnehåll
Visualisation • Outlier detection • Trends • Heatmaps • Complex and multivariate data • Dimension reduction • Principal component analysis (PCA) • Cluster analysis • Hierarchical cluster analysis • Centroid-based clustering • Factor analysis • Exploratory factor analysis • Confirmatory factor analysis • Structural equation models

STATA 1 – Kursinnehåll
Datahantering • Import och export av data • Strukturera databas • Hantering av variabler och observationer • Datatransformeringar • Beskriva data med tabeller och grafer • De vanligaste graftyperna • Grundläggande statistiska begrepp • Hypotesprövning och p-värden • Korrelationer • Jämförelser av medelvärden • Students t-test • Chi2-test • Icke-parametriska metoder

Statistica 1 – Kursinnehåll
Datahantering • Import och export av data • Hantering av variabler och observationer • Datatransformeringar • Visualisering av data • De vanligaste graftyperna • Beskrivande statistik • Grundläggande statistiska begrepp • Hypotesprövning och p-värden • Korrelationer • Students t-test • Chi2-test • Icke-parametriska metoder

Statistica 2 – Kursinnehåll
Enkel linjär regression • Modellvalidering • Multipel linjär regression • Bygga regressionsmodeller • Modeller med kategoriska prediktorer • Univariate ANOVA • Post-hoc test • Repeated measure ANOVA • Icke parametriska metoder

Statistica 3 – Kursinnehåll
Logistisk regression • Modellvalidering • Kaplan-meier • Cox regression • Bygga regressionsmodeller • Modeller med kategoriska prediktorer

Maskininlärning och AI – Kursinnehåll
Förstå maskinlärning och AI • Bygg prediktiva modeller utan programmering • Beslutsträd • Nearest neighbors-modeller • LASSO-regression • Neurala nätverk

Nyheter

Statistikhjälp i sommar

Passa på att ta hjälp av våra experter i stället för att köra fast. Vi hjälper dig med dina projekt

Få 30% rabatt på bokningen

Majrabatten - Under maj ger vi 30% rabatt på alla bokningar av våra schemalagda kurser

Boka vårens onlinekurser

Lär dig använda R för att göra egna statistiska analyser