Årets kortaste månad bjuder på kurser både online och på plats.

Vi har ett nytt kursdatum som dykt upp i kalendern i februari och det är R 1 den 15–16/2. Utbildningen ger en grundlig introduktion samt lär dig använda regression och ANOVA i R. Kursen hålls online via Zoom och är på engelska. Vi hoppas både datum och innehåll passar dig.

Samma datum hålls SPSS 1 på Clarion Hotel Gillet i Uppsala. Lär dig att behärska programmet SPSS tillsammans med data- och grafhantering samt grundläggande statistik. Ett perfekt tillfälle som passar dig som föredrar utbildningar på plats. I skrivande stund finns det fortfarande ett par lediga platser kvar.

SPSS 3

Vi har även ett tillfälle direkt i början av februari där du lär dig mer om Logistisk regression och ROC som är väldigt användbart tillsammans. Du får även arbeta med ”time-to-event”-data. där dom två vanligaste metoderna som används för dessa typer av data är Kaplan-Meier och Cox regression.

• Logistisk regression
• Roc
• Kaplan-Meier
• Cox regression


Onlinekurs: 1–2 februari

SPSS 1

Börja från början med en grundkurs i SPSS, på Clarion Hotel Gillet i Uppsala. Lär dig att behärska programmet SPSS tillsammans med data- och grafhantering samt grundläggande statistik. Få förståelse för korrelationer, jämförelser av medelvärden och samband mellan variabler.

• Datahantering
• Beskriv data med tabell & graf
• Grundläggande statistik
• Korrelationer
• Jämförelser av medelvärden
• Samband mellan variabler
• Icke-parametriska metoder


Uppsala: 15–16 februari

R 1

Om du vill få en grundlig introduktion samt lära dig använda regression och ANOVA i R så har vi ett tillfälle 15–16 februari som passar dig. Få kunskap om jämförelser av medelvärden, utför t-test och korrelationer. Lär dig använda moderna tekniker som bootstrapping och permutationstest, för att få konfidensintervall och p-värden utan att behöva anta en normalfördelning för dina data.

• Handling data & visualisation
• Basic statistical methods
• Modern statistical tests
• Linear regression
• ANOVA


Onlinekurs: 15–16 februari (ENG)

Nyheter

Statistikhjälp i sommar

Passa på att ta hjälp av våra experter i stället för att köra fast. Vi hjälper dig med dina projekt

Få 30% rabatt på bokningen

Majrabatten - Under maj ger vi 30% rabatt på alla bokningar av våra schemalagda kurser

Boka vårens onlinekurser

Lär dig använda R för att göra egna statistiska analyser

Upcoming R courses

Start using R and learn how to handle the statistical methods you need to work independently with your own analyses.

Data och grafhantering

Lär dig mer om hur Stata fungerar och vilka funktioner som är viktigast att behärska.

Kurser i april

Välj mellan utbildningar i SPSS, R, AI eller Propensity Score Matching

Höj kvaliteten på statistikarbetet!

Våra statistiker kan hjälpa dig att använda din data på ett bättre sätt. Se nya mönster, trender och samband.

Poweranalyser i SPSS

En sammanfattning av nyttan med stickprovsberäkningar och poweranalyser.

Vårens kurser i Uppsala

Gå våra SPSS-kurser på Clarion Hotel Gillet under våren.