Våra kurser i november


Lär dig något nytt eller repetera gamla kunskaper. Våra kurser har ett innehåll som passar både nya och erfarna användare.
Oavsett om du använder SPSS, R eller Statistica så har vi utbildningar i november som passar dig.

SPSS 3

Kurs i Uppsala den 6–7 november

Logistisk regression • ROC • Överlevnadsanalys • Kaplan-Meier • Cox regression

SPSS 1

Onlinekurs den 22–23 november

Data och grafhantering • Grundläggande statistik • Korrelationer • Jämförelser av medelvärden
• Tabeller och samband • Icke-parametriska metoder

Läs om våra SPSS-kurser

R 1

Onlinekurs den 8–9 november

Handling data • Writing r code • Data visualisation • Descriptive statistics • Common plots using ggplot2
• Statistical concepts • P-values • Power • Confidence intervals • Classical statistical methods
• T-tests • Chi-squared tests • Modern statistical methods • The bootstrap

R 2

Onlinekurs den 21–22 november

Linear regression & ANOVA • Linear regression • ANOVA • Advanced regression models
• Generalised linear models • Survival analysis • Mixed models

Läs om våra R-kurser

Statistica 1

Onlinekurs den 14 november

Datahantering • Visualisering av data • Beskrivande statistik • Grundläggande statistiska begrepp
• Tre grundläggande statistiska metoder • Icke-parametriska metoder

Statistica 3

Onlinekurs den 21 november

Logistisk regression • Kaplan-Meier • Cox regression

Läs om våra Statistica-kurser

Nyheter

Data och grafhantering

Lär dig mer om hur Stata fungerar och vilka funktioner som är viktigast att behärska.

Kurser i april

Välj mellan utbildningar i SPSS, R, AI eller Propensity Score Matching

Höj kvaliteten på statistikarbetet!

Våra statistiker kan hjälpa dig att använda din data på ett bättre sätt. Se nya mönster, trender och samband.