Våra kurser i november


Lär dig något nytt eller repetera gamla kunskaper. Våra kurser har ett innehåll som passar både nya och erfarna användare.
Oavsett om du använder SPSS, R eller Statistica så har vi utbildningar i november som passar dig.

SPSS 3

Kurs i Uppsala den 6–7 november

Logistisk regression • ROC • Överlevnadsanalys • Kaplan-Meier • Cox regression

SPSS 1

Onlinekurs den 22–23 november

Data och grafhantering • Grundläggande statistik • Korrelationer • Jämförelser av medelvärden
• Tabeller och samband • Icke-parametriska metoder

Läs om våra SPSS-kurser

R 1

Onlinekurs den 8–9 november

Handling data • Writing r code • Data visualisation • Descriptive statistics • Common plots using ggplot2
• Statistical concepts • P-values • Power • Confidence intervals • Classical statistical methods
• T-tests • Chi-squared tests • Modern statistical methods • The bootstrap

R 2

Onlinekurs den 21–22 november

Linear regression & ANOVA • Linear regression • ANOVA • Advanced regression models
• Generalised linear models • Survival analysis • Mixed models

Läs om våra R-kurser

Statistica 1

Onlinekurs den 14 november

Datahantering • Visualisering av data • Beskrivande statistik • Grundläggande statistiska begrepp
• Tre grundläggande statistiska metoder • Icke-parametriska metoder

Statistica 3

Onlinekurs den 21 november

Logistisk regression • Kaplan-Meier • Cox regression

Läs om våra Statistica-kurser

Nyheter

Statistikhjälp i sommar

Passa på att ta hjälp av våra experter i stället för att köra fast. Vi hjälper dig med dina projekt

Få 30% rabatt på bokningen

Majrabatten - Under maj ger vi 30% rabatt på alla bokningar av våra schemalagda kurser

Boka vårens onlinekurser

Lär dig använda R för att göra egna statistiska analyser