Kom igång med statistikarbetet i oktober

Lär dig utföra korrekta statistiska analyser samt att undvika vanliga misstag och fallgropar.
Få en förståelse för hur du ska göra för att tolka, dra korrekta slutsatser och validera resultaten.

Ta det första steget genom att boka plats på våra oktoberkurser!

SPSS 1
• Datahantering
• Tabeller & grafer
• Korrelationer
• Jämförelser av medelvärden
• Samband mellan variabler
• Icke-parametriska metoder

3–4 oktober på Clarion Hotel Gillet i Uppsala

SPSS Syntax
• Syntaxens uppbyggnad
• Köra och redigera syntax
• Bygga upp en syntax från början
• Hitta syntax ur tidigare gjorda resultat
• Dataförberedelser med syntax

Onlinekurs: 6 oktober

SPSS 2
• Enkel & multipel linjär regression
• Bygga regressionsmodeller
• Kategoriska prediktorer
• One-way & factorial ANOVA
• Icke parametriska metoder
• Repeated measure ANOVA

17–18 oktober på Clarion Hotel Gillet i Uppsala

Mixade modeller i SPSS
• Linjära mixade modeller (LMM)
• Introduktion till mixade modeller
• LMM för klusterdata
• LMM för repeated measures

Onlinekurs: 19 oktober

SPSS 1
• Datahantering
• Tabeller & grafer
• Korrelationer
• Jämförelser av medelvärden
• Samband mellan variabler
• Icke-parametriska metoder

Onlinekurs: 24–25 oktober

R 3
• Visualisation & data exploration
• Distributions & outlier detection
• Dimension reduction
• Cluster analysis
• Centroid-based clustering
• Factor analysis
• Structural equation models

Onlinekurs: 10–11 oktober

AI och machine learning
• Förstå AI och machine learning
• Bygg prediktiva modeller
• Beslutsträd
• Nearest neighbors-modeller
• LASSO-regression
• Neurala nätverk

Onlinekurs: 26 oktober

Vi hoppas att du hittar någon kurs här som passar dig. Hör gärna av dig till oss vid bokning eller om du har några frågor.

Vänliga hälsningar Statistikakademin