Kom igång snabbt med R

Få kunskap om hur du ska gå tillväga för att planera ditt arbete, välja rätt statistisk analysmetod samt tolka och validera resultaten.
Börja använda R och lär dig hantera de statistiska modeller du behöver för att kunna arbeta självständigt.
Kurserna har ett pedagogiskt upplägg där föreläsning varvas med exempel och egna övningar.

Höstens kursdatum

R 2
• Linear regression
• ANOVA
• Generalised linear models
• Survival analysis
• Mixed models

Onlinekurser: 27–28/9 och 21–22/11

R 3
• Visualisation
• Dimension reduction
• Cluster analysis
• Factor analysis
• Mixed models

Onlinekurser: 10–11/10 och 5–6/12

Maskininlärning och AI
• Förstå maskinlärning och AI
• Bygg prediktiva modeller
• Beslutsträd
• Nearest neighbors-modeller
• LASSO-regression
• Neurala nätverk

Onlinekurs: 26/10

R 1
• Handling data
• Data visualisation
• Descriptive statistics
• Statistical concepts
• Classical statistical methods
• Modern statistical methods

Onlinekurs: 8–9/11

Propensity Score Matching
• Identify imbalances in your data set
• Matching techniques
• Evaluation of the matching quality
• Estimate the treatment effects
• How to describe methods and results

Onlinekurs: 16/11

R är idag ett av de mest välkända och använda vanligaste programmen för statistisk analys. Mycket på grund av att R är tillgängligt utan kostnad som en fri mjukvarulicens samt applikationer som RStudio som kan användas för att visuellt redigera och skapa grafik.

Kom igång med programmet och lär dig använda R på våra onlinekurser i höst!

Hör gärna av dig till oss vid bokning eller om du har några frågor.

Vänliga hälsningar Statistikakademin