Välkommen tillbaka!
Kom igång med statistiken på bästa sätt i höst.

Tips #1

Boka plats på våra höstkurser!
Lär dig hantera data och grafer samt att arbeta självständigt med dina egna statistiska analyser.
Få en förståelse för hur du ska göra för att tolka, dra korrekta slutsatser och validera resultaten.

SPSS 2
Online: 29–30 augusti
• Linjär regression
• ANOVA

SPSS 3
Online: 12–13 september
• Logistisk regression
• Överlevnadsanalys

SPSS 1
Online: 19–20 september
• Data- grafhantering
• Grundläggande statistik

SPSS 1
Uppsala: 3–4 oktober
• Data- grafhantering
• Grundläggande statistik

SPSS 2
Uppsala: 17–18 oktober
• Linjär regression
• ANOVA

SPSS 1
Online: 24–25 oktober
• Data- grafhantering
• Grundläggande statistik

R 1
Online: 5–6 september
• Introduction to R
• Introduction to modern statistics

R 2
Online: 27–28 september
• Linear & advanced regression
• ANOVA

R 3
Online: 10–11 oktober
• Visualisation & data exploration
• Cluster analysis & SEM

Stata 1
Online: 25–26 oktober
• Data- grafhantering
• Grundläggande statistik

Stata 1
Online: 12–13 december
• Data- grafhantering
• Grundläggande statistik

Statistica 1
Online: 14 november
• Data- grafhantering
• Grundläggande statistik

Statistica 3
Online: 21 november
• Logistisk regression
• Överlevnadsanalys

Maskininlärning och AI
Online 26 oktober
• Beslutsträd
• LASSO-regression

Tips #2

Ta hjälp av våra statistiker!
Våra statistiker kan hjälpa dig oavsett om det gäller mindre uppgifter eller driva ett helt projekt.
Få stöd av Statistikakademins experter i stället för att köra fast.

Statistiska analyser
Våra statistiker kan ge dig råd oavsett om det handlar om att göra en enkel statistisk analys eller att gå igenom dina analyser.
Vi kan även hjälpa till med att beskriva dina analyser och metoder i textform för exempelvis en vetenskaplig artikel.

Datahantering och grafer
Här kan vi hjälpa till med att slå ihop flera datamaterial, skapa nya variabler, göra logiska checkar med mera.
Du kan få assistans när det kommer till att skapa tabeller och grafer för att tydliggöra dina resultat.

Poweranalyser
Poweranalys handlar om att på förhand ta reda på hur många observationer som behövs för att kunna dra säkra slutsatser om ens data.
Vi kan utföra både enkla och mer avancerade beräkningar för effektstorlek, stickprov och Power.

Statistisk analysplan (SAP)
Vi kan ge dig råd och stöd när du behöver ta fram en plan för datahantering och analyser inför en kommande studie.
Du kan få hjälp med att välja de analyser som bör användas samt vilka som bör betraktas som bekräftande och vilka som är mer explorativa.