Gå en kurs under december eller i början av nästa år

Använd R för att visualisera och utforska data på vår onlinekurs i början av december.
Utför klusteranalyser samt strukturella ekvationsmodeller för att se orsakssamband och dra korrekta slutsatser.

Lär dig data och grafhantering samt grundläggande statistik på någon av våra onlinekurser i december.
Vi har Stata 1 den 12–13 december och SPSS 1 som hålls på engelska den 19–20 december och även på svenska i början av januari.

R-kurs i december

R 3

• Visualisation
• Dimension reduction
• Cluster analysis
• Factor analysis
• Mixed models

Onlinekurs: 5–6 december

Stata-kurs i december

Stata 1

• Data och grafhantering
• Grundläggande statistik
• Korrelationer
• Jämförelser av medelvärden
• Tabeller och samband

Onlinekurs: 12–13 december

SPSS-kurser i december

Multivariata metoder

• Klusteranalys
• Faktoranalys

Onlinekurs: 7 december

SPSS 1

• Data och grafhantering
• Grundläggande statistik
• Korrelationer
• Jämförelser av medelvärden
• Tabeller och samband

Onlinekurs: 19–20 december

SPSS-kurser i januari

SPSS 1

• Data och grafhantering
• Grundläggande statistik
• Korrelationer
• Jämförelser av medelvärden
• Tabeller och samband

Onlinekurs: 16–17 januari

Poweranalys

• Hypotestest
• Signifikansnivå och p-värde
• Typ I och typ II fel
• Studiedesigner
• Beräkningar av stickprov och power

Onlinekurs: 25 januari

SPSS 2

• Enkel linjär regression
• Multipel linjär regression
• One-way ANOVA
• Factorial ANOVA
• Repeated measure ANOVA

Onlinekurs: 30–31 januari

Statistikakademins Kompetenspott

Satsa årets kvarvarande medel för att säkra den framtida kompetensutvecklingen!

Välj mellan de tre olika varianterna Kurspott, Konsultpott och Kombipott. Du bestämmer sedan när Kompetenspotten ska utnyttjas och vad den ska användas till.

Nyheter

March 12–13, 2024

Data and graph management with Basic statistics in SPSS

Vårens kurser i Uppsala

Gå våra SPSS-kurser på Clarion Hotel Gillet under våren.

Kurser i februari

Årets kortaste månad innehåller kurser i R, SPSS samt AI och machine learning.