Gå en kurs i december eller i början av 2023

I och med att året börjar lida mot sitt slut så vill vi påminna om att du fortfarande kan investera dina kvarvarande medel i en Kompetenspott. Statistikakademins Kompetenspott kan sedan användas till valfria utbildningar eller konsultation i tre år framåt.

För många är det också ett bra läge att gå en utbildning så kika gärna på dom datum vi har i december och januari.
Alla kurstillfällen under den här perioden hålls online via Zoom.

SPSS 1

Börja från början med en grundkurs i SPSS, antingen nu i december eller i mitten av januari. Lär dig att behärska programmet SPSS tillsammans med data- och grafhantering samt grundläggande statistik. Få förståelse för korrelationer, jämförelser av medelvärden och samband mellan variabler.

• Datahantering
• Beskriv data med tabell & graf
• Grundläggande statistik
• Korrelationer
• Jämförelser av medelvärden
• Samband mellan variabler
• Icke-parametriska metoder


Onlinekurs: 6-7 december
Onlinekurs: 17-18 januari

SPSS 2

Vi har även ett tillfälle i slutet på januari där du lär dig mer om linjär regression som är den naturliga fortsättningen på korrelationer. Sedan går vi igenom ANOVA som är den självklara förlängningen av t-testet, alltså jämförelse av gruppers medelvärden.

Enkel linjär regression
• Multipel linjär regression
• One-way anova
• Factorial anova
• Repeated measure anova


Onlinekurs: 25-26 januari

R 1

Om du vill få en grundlig introduktion samt lära dig använda regression och ANOVA i R så har vi ett tillfälle 24–25 januari som passar dig. Få kunskap om jämförelser av medelvärden, utför t-test och hur du gör för att använda dig av Bootstrapping.

• Handling data & visualisation
• Basic statistical methods
• Modern statistical tests
• Linear regression
• ANOVA


Onlinekurs: 24-25 januari (ENG)

R 2

För dig som har intresse av logistisk regression och överlevnadsanalys i R så har vi en kurs för dig redan den 6–7 december. Lär dig utnyttja visualiseringen i R för att identifiera avvikande värden, se trender och utföra klusteranalyser.

• Generalised linear models
• Survival analysis
• Exploratory data analysis
• The ggplot2 package


Onlinekurs: 6-7 december (ENG)

Statistica 3

Sist men inte minst så bjuder december på en kurs i Statistica den 8/12 som består av logistisk regression och överlevnadsanalys. Lär dig bygga regressionsmodeller och använda Kaplan-Meier estimatorn (Kaplan-Meier-kurvan).

• Logistisk regression
• Kaplan-Meier
• Cox regression


Onlinekurs: 8 december

Kompetenspotten

Kurspott

Satsa på utbildning i SPSS, R, Statistica, Excel eller Maskininlärning och AI med vår kurspott. Gå själv eller med en kollega när behov uppstår och välj helt fritt bland alla våra kurser. Du bokar enkelt via bokningssystemet på hemsidan eller genom att maila oss när du hittar ett datum som passar.

Konsultpott

Investera i tid med våra statistiker. Ta hjälp av Statistikakademins experter inför en statistisk analys, genomgång av analyser eller förberedelser inför exempelvis en disputation. Vi ger dig stöd oavsett om gäller ett mindre statistiskt problem eller med att driva ett helt projekt. Hör av dig när behov uppstår så hjälper vi dig så fort som möjligt.

Kombipott

Satsa både på utbildning i SPSS, R eller Statistica och i konsultationstid med våra statistiker. Boka kurs åt dig själv eller dina medarbetare när behov uppstår och få hjälp av våra statistiker med dina analyser. Få hjälp med datahantering och grafer, poweranalyser eller med att sätta ihop en statistisk analysplan.

Nyheter

Kurser i dec och jan

Investera i en Kompetenspott eller boka kurser i januari och december

På Rudbecklab 1/12

Jämförelse mellan SPSS och R samt föreläsning om AI inom medicin. Kom och träffa oss mellan 11-14 fredagen den 1 december!

Stickprov- och powerberäkningar

Vad är syftet med stickprovsberäkningar och vem har nytta av poweranalyser? Vi har svaren på dom vanligaste frågorna.

Propensity Score Matching

Vad är Propensity Score Matching och vem har nytta av det?

Propensity Score Matching

What are the benefits?

Kompetenspotten

Investera årets kvarvarande medel och säkra kompetensutvecklingen 2024

Kurstips i november

Våra kurser i november passar både nya och erfarna användare oavsett om du använder SPSS, R eller Statistica.

Höstens R-kurser

Kom igång med R och lär dig använda de statistiska metoder du behöver för att kunna arbeta självständigt

Oktoberkurser

SPSS, R samt AI och machine learning